UFORSTÅELIG: – Jeg forstår ikke hvorfor vi skal behandle pasienter med type 2-diabetes som bruker insulin, annerledes enn pasienter med type 1-diabetes, sier Frps Bård Hoksund. Foto: Vidar Sandnes

UFORSTÅELIG: – Jeg forstår ikke hvorfor vi skal behandle pasienter med type 2-diabetes som bruker insulin, annerledes enn pasienter med type 1-diabetes, sier Frps Bård Hoksund.

Foto: Vidar Sandnes

Vil ha bredere tilgang til blodsukkermålere

Frps Bård Hoksrud utfordrer helseministeren på tilgang til CGM for personer med type 2-diabetes som går på insulin. Helseministeren viser til at pasienter har fått tilgang etter individuell vurdering.

Publisert

I Stortingets spørretime onsdag ba stortingsrepresentant Bård Hoksrud den nye helse- og omsorgsministeren redegjøre for tilgangen til kontinuerlig vevsglukosemålere (continuous glucose monitoring, CGM).

Dette er en blodsukkermåler som festes på huden og måler blodsukkeret med jevne mellomrom, istedenfor at pasienten selv må måle blodsukkeret ved hjelp av en bloddråpe og en måler.

– Jeg forstår ikke hvorfor vi skal behandle pasienter med type 2-diabetes som bruker insulin, annerledes enn pasienter med type 1-diabetes, uttaler Hoksrud i en e-post til Dagens Medisin.

Vil ha tilgang

Han etterlyser tilgang til CGM for pasienter med type 2-diabetes som bruker insulin.

– Det er jo helt tullete at vi ikke skal ta dette i bruk når det finnes et hjelpemiddel som kan gi type 2-rammede en tilnærmet normal hverdag, samtidig som det kan spare det offentlige store helserelaterte kostnader.

– Vurderes individuelt

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol avviser imidlertid kategorisk at det er snakk om en forskjellsbehandling av diabetespasientene.

– Pasienter med type 2-diabetes blir ikke systematisk forskjellsbehandlet, svarte hun i Stortinget.

Ministeren viste blant annet til at Helsedirektoratets nasjonale retningslinje anbefaler CGM for pasienter med type 1-diabetes.

– Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for tilgang og finansiering for pasientene foretakene har behandlingsansvar for. De regionale helseforetakene opplyser om at det er den enkeltes helsetilstand som avgjør om pasienten får tilbud om CGM, sa Kjerkol.

– Også pasienter med type 2-diabetes har fått tilgang til blodsukkermåler etter en individuell vurdering.  

Videre viste ministeren til at det nå pågår flere prosesser som kan påvirke temaet, og viste blant annet til rapporten med evalueringen av Systemet for nye metoder som skal overleveres departementet i kommende uke.

– Nytt syn

Bård Hoksrud viste til ønsker fra brukere og pasienter, og stilte spørsmålstegn ved om vurderingene som gjøres i dag tar nok hensyn til dette. Han mente også at Kjerkol har snudd i saken.

– Jeg registrerer at statsråden har fått et helt annet syn enn før hun ble statsråd, kommenterte representanten fra Fremskrittspartiet.

– En historiefortelling som ikke har rot i virkeligheten, gode president, parerte Kjerkol, som igjen viste til at pasienter med type 2-diabetes har fått CGM.

– Ikke alle har nytte av dette verktøyet.

Powered by Labrador CMS