RETINOPATI: I studien fant forskerne at både menn og kvinner har en klar overhyppighet av retinopati ved tidlig diabetesdiagnose og at mennene utpeker seg som mest utsatt for denne sykdommen. 

Foto: Colourbox

– Flere komplikasjoner blant yngre pasienter

– De fikk forskrevet betydelig mer medikamentell behandling av sine fastleger og sykehusleger enn de som får diagnosen senere, men hadde likevel dårligere regulert blodsukker, sier allmennlege Katrina Tibballs. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

EASD (Dagens Medisin): Onsdag presenterte Katrina Tibballs resultater fra sin studie på den europeiske diabeteskongressen. 

– Studien inngår i mitt PhD-arbeid, med hovedveileder Esben Selmer Buhl og medveileder Anne Karen Jenum, ved Avdeling for allmennmedisin, UiO. Studien omhandler personer som får type 2-diabetes tidlig i voksenlivet. Jeg ser på hvordan de skiller seg fra dem som får diagnosen senere hva gjelder kliniske utfall, sosioøkonomi og multimorbiditet.

ØKT FOKUS: Katrina Tibbals anbefaler økt fokus på å fange opp diabetesdiagnosen blant personer med økt risiko, slik at de kan komme tidlig i gang med tilstrekkelig behandling.  Foto: Nils Kristian Klev

Tibballs påpeker at internasjonalt er det tidligere vist at unge som får type 2-diabetes har mer fedme, høyere blodsukker, mer diabeteskomplikasjoner og høyere dødelighet.

– Så vidt vi vet er ikke denne gruppen studert i Norge tidligere. 

Overhyppighet av retinopati
Tibballs forklarer at de har brukt data fra ROSA 4-studien, som er en tverrsnittsstudie fra 2014 med pasienter ved norske fastlegekontor med diabetesdiagnose. 

– For vår studie fant vi knapt 10 000 personer med type 2-diabetes, der diagnoseåret var kjent, så vi kunne sammenligne alder ved diagnose. ROSA 4 har rike data om resultater av undersøkelser, behandling og diabetesrelaterte diagnoser, som vi har benyttet. Studiesykepleiere har manuelt bekreftet diabetesdiagnosene, så dataene er av høy kvalitet.

Hun peker på at i studien var det 10 prosent av personene med type 2-diabetes som hadde fått diagnosen før fylte 40 år.

– Disse hadde høyere langtidsblodsukker og høyere KMI, men lavere blodtrykk enn personer som fikk diagnosen senere i livet. De hadde betydelig mer retinopati, øyebunnssykdom, og mindre koronar hjertesykdom i gjennomsnitt.

I analysen fokuserte de spesielt på retinopati, ettersom det var der de fant den største overhyppigheten blant dem med tidlig diagnose.

– I tillegg til å se etter forskjeller ut fra alder ved diagnose, så vi etter kjønnsforskjeller. Vi fant at både menn og kvinner har en klar overhyppighet av retinopati ved tidlig diabetesdiagnose. Denne er størst for menn.

Hun påpeker at når de tok hensyn til faktorer som de mener kan påvirke denne sammenhengen, ser de at lengre diabetesvarighet og høyere langtidsblodsukker er de to viktigste faktorene.

– For kvinner med tidlig diagnose forklarer disse faktorene hele overhyppigheten av retinopati. For menn, derimot er det fortsatt en tydelig overhyppighet etter å tatt hensyn til disse. Vi har altså ikke fullt ut forklart hvorfor menn med tidlig diabetesdiagnose får mer retinopati.

Anbefaler økt fokus
Tibballs forklarer at de som får type 2-diabetes i ung alder rekker å leve mange år med høyt blodsukker.

– I andre studier internasjonalt er det vist at det er vanskeligere å komme i mål med blodsukkersenkende behandling for denne gruppen. Dermed er de mer utsatt for å få diabeteskomplikasjoner som f.eks. retinopati.

Hun påpeker at de med utgangspunkt i studien ikke kan slå fast hva som vil være de beste tiltakene for å bedre utsiktene for de som får diabetes tidlig.

– Vi ser at de fikk forskrevet betydelig mer medikamentell behandling av sine fastleger og sykehusleger enn de som får diagnosen senere, men hadde likevel dårligere regulert blodsukker. Når det gjelder retinopati, kan vi spekulere i om menn hadde en overhyppighet fordi de kom sent til lege og fikk sin diabetesdiagnose forsinket sammenlignet med kvinner og eldre personer.

Tibballs understreker at det er behov for mer forskning. 

– Men ut fra vår studie, kan vi tydelig anbefale fortsatt og økt fokus på å fange opp diabetesdiagnosen blant personer med økt risiko, slik at de kan komme tidlig i gang med tilstrekkelig behandling og redusere sine sjanser for retinopati og andre diabeteskomplikasjoner.

Powered by Labrador CMS