LEVEALDER: Forskerne regnet ut forventet levealder for pasienter med type 2- diabetes i Salford, Storbritannia over en tiårsperiode og sammenlignet dette med forventet levealder for befolkningen generelt. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Studie: Forventet levealder ble forkortet med 22 uker for hvert år de røykte

Ny forskning presentert under den europeiske diabeteskongressen EASD indikerer at type 2-diabetes har større innvirkning på dødelighet og forventet levealder for kvinner, yngre mennesker og røykere.

Kvinner med type 2-diabetes hadde seksti prosent økt sjanse for tidlig død og fem år kortere forventet levealder, ifølge studien.

– Det er viktig at gruppene med høyest risiko blir gjort oppmerksomme på ikke bare den økte risikoen de står overfor, men også størrelsen på risikoen, uttaler førsteforfatter Adrian Heald. 

På den måten kan helserådene som pasientene får oppleves mer relevante, og dermed bidra til endringer som kan forbedre deres livskvalitet – og lengde, ifølge Heald.

Levetid forkortet med 22 uker per røyke-år

Forskerne regnet ut forventet levealder for type 2-diabetes-pasienter i Salford i Storbritannia. I underkant av 12 000 deltok i studien. De sammenlignet dataene med forventet levealder for befolkningen generelt, av samme alder og kjønn. 

Menn med type 2-diabetes hadde 44 prosent økt risiko for tidlig død og lever 4,5 år kortere, antyder forfatterne bak studien.

– Studien bekrefter at type 2-diabetes er en alvorlig sykdom med økt dødelighet, selv om vi vet fra andre undersøkelser, blant annet fra Sverige, at overdødeligheten er redusert de siste tiårene, sier overlege Kåre Birkeland til Dagens Medisin. 

Han påpeker at den engelske studien er gjennomført i et område i Storbritannia hvor store deler av befolkningen har relativt lav sosioøkonomisk status og med en høy andel røykere.

– Mer enn 20 prosent var røykere og 46 prosent var tidligere røykere. Forskerne fremhever særlig at dødeligheten var mest økt hos røykere, kvinner og de som fikk diabetes i ung alder.

Årsaken til at økningen er sterkere hos kvinner enn hos menn, kan være at man sammenlikner med personer uten diabetes og hos disse er dødeligheten, særlig av hjertekarsykdommer, lavere hos kvinner enn hos menn, forklarer overlegen.

Man kan si at kvinner mister litt av beskyttelsen mot tidlig hjertekar-død når de får diabetes, legger han til. 

– Det er også et viktig funn at særlig de som får type 2 diabetes i ung alder er utsatt og trenger god behandling. Og røykeslutt er viktig: Røykernes forventede levetid ble forkortet med 22 uker for hvert år de røykte, mens ikke-røykere med diabetes hadde fem uker kortere forventet levetid per år med diabetes, sier Birkeland.

Powered by Labrador CMS