Har karakterisert nye subgrupper av diabetespasienter i Ukraina

Professor Valeriya Lyssenko og kolleger i flere land har klassifisert og identifisert subgrupper av ukrainske diabtespasienter med høyere risiko for komplikasjoner.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

LEDET STUDIE: Valeriya Lyssenko, professor ved Universitetet i Bergen.

      
        Foto: Privat
LEDET STUDIE: Valeriya Lyssenko, professor ved Universitetet i Bergen. Foto: Privat

Lyssenko er professor ved Universitetet i Bergen (UiB), og har vært principial investigator for studien som ble presentert i posterformat av Fedotkina Olena under den digitale europeiske diabeteskongressen EASD denne uken.

Brukte nye klassifiseringer
Forskere ved universitetet i Lund i Sverige kom nylig med nye re-klassifiseringer av nyutviklet type 2-diabetes basert på fem kliniske parametre: Alder ved diagnostisering, BMI, HbA1c (langtidsprøve av blodsukker red.anm.) og indeksering av insulinsekresjon og insulinresistens.

– I denne studien har vi adressert to spørsmål: Hvorvidt nye klassifiseringer er reproduserbare i andre populasjoner med ulik etnisk bakgrunn fra Ukraina, og hvorvidt ny klassifisering kan identifisere lignende subgrupper hos pasienter med etablert type 2-diabetes med gjennomsnittlig sykdomsvarighet på syv år, forteller Lyssenko.

To hovedforskjeller
Forskerne fant at de nye subgruppene er reproduserbare i pasienter med etablert type 2-diabetes, men at subgruppe-karakteristikkene passer bedre for pasienter med nyutviklet diabetes sammenlignet med de som hadde etablert sykdom.

– Det var to hovedforskjeller mellom å bruke nye klassifiseringer hos pasienter med etablert type 2-diabetes og nyutviklet sykdom. Det ble oppdaget høyere frekvens av subgruppe av pasienter med alvorlig insulinmangel hos pasientene med etablert sykdom. Dette kan relateres til den progressive forverringen av insulinsekresjon hos disse pasientene. Samtidig så vi at subgruppene med alvorlig insulinresistente pasienter viste tilsvarende insulinsekresjon som subgruppen med moderat fedme. Dette kan være en konsekvens av diabetesbehandlingen, sier Lyssenko.

Fordel med tidligere behandling
Studien demonstrerte ifølge Lysenko at det kan være en klar fordel for pasientene i subgruppen for alvorlig insulinmangel å tidlig starte opp behandling med insulin eller andre medikamenter for å holde på betacelle-funksjonen.

– Det er behov for å utvikle klassifiseringstilnærminger for pasienter med etablert diabetes, der man har med sykdomsdurasjon, vektøkning og insulinsekresjon i betraktningene. Dette er faktorer som kan bli påvirket av sykdomsprogresjon og diabetesbehandling, sier hun.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS