SPENNENDE FUNN: – Vi ønsket i denne studien å vurdere om effekten av behandling med empagliflozin kunne bidra til å redusere forekomsten nyervervet søvnapné, forteller Odd Erik Johansen, som har vært globalt medisinsk ansvarlig for hele EMPA-REG OUTCOME-studien. Her avbildet under EASD-kongressen i Berlin i 2018. Arkivfoto: Øyvind Bosnes Engen Foto:

SPENNENDE FUNN: – Vi ønsket i denne studien å vurdere om effekten av behandling med empagliflozin kunne bidra til å redusere forekomsten nyervervet søvnapné, forteller Odd Erik Johansen, som har vært globalt medisinsk ansvarlig for hele EMPA-REG OUTCOME-studien. Her avbildet under EASD-kongressen i Berlin i 2018. Arkivfoto: Øyvind Bosnes Engen

Foto:

EMPA-REG OUTCOME: Halverte risikoen for utvikling av søvnapné

En ny sekundæranalyse fra den store EMPA-REG Outcome-studien viser at behandling med SGLT2-hemmeren empagliflozin betydelig reduserte risikoen for utvikling av ny søvnapné hos pasienter med type 2-diabetes.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det er nå fem år siden primærresultatene fra den store EMPA-REG OUTCOME-studien ble presentert under EASD-kongressen i Stockholm i 2015. Studien omfattet rundt 7000 pasienter med type 2-diabetes, og viste blant annet at pasientene som fikk legemiddelet empagliflozin (Jardiance) i tillegg til standardbehandling hadde signifikant lavere risiko for dødsfall enn pasientene som fikk placebo på toppen av standardbehandlingen. Dette gjaldt både generelt og av hjerte- og karrelaterte årsaker spesifikt.

Ansvarlig for studie med 7000 pasienter
Odd Erik Johansen var under sin periode som medisinsk direktør i Boehringer Ingelheim Norge globalt medisinsk ansvarlig for EMPA-REG OUTCOME-studien. I dag er Johansen Global Clinical Development Lead innen området Cardio-Metabolism i Nestlé Health Science, men han er fortsatt involvert i analyser av studien.

Torsdag ble det under en posterpresentasjon på den digitale europeiske diabeteskongressen EASD presentert resultater fra den siste av flere sekundæranalyser fra studien. Johansen er én av medforfatterne av studien, som nylig også ble godtatt publisert i det medisinske tidsskriftet Diabetes Care.

– Vi ønsket i denne studien å vurdere om effekten av behandling med empagliflozin kunne bidra til å redusere forekomsten nyervervet søvnapné. Vi så også på om effekter på kardiorenale endepunkt hos de som ved studiestart allerede hadde søvnapné var annerledes enn hos de som ikke hadde søvapné ved studiestart. Denne gruppen pasienter har økt risiko for hjertesvikt og for tidlig død, og dette er primært relatert til fedmefaktorer og overvekt, forklarer Johansen, som påpeker at det ikke er noen andre outcome-studier som har sett på tilsvarende effekter.

– Relatert til flere faktorer
Forfatterne av studien konkluderer med at man ser en betydelig reduksjon i insidensen av nyervervet søvnapné. Studiedeltakerne som fikk empagliflozin reduserte risikoen for å utvikle søvnapné med 52 prosent, altså en halvering av risikoen.

– Denne reduksjonen tror vi er relatert til flere faktorer. Det ene er observert vektreduksjon, og en annen er sannsynligvis påvirkning av blodtrykk og hematokrit (den prosentvise volumandelen som de røde blodcellene (erytrocyttene) utgjør av et blodvolum red.anm.)

Studien, som var designet som en såkalt post hoc-analyse, tok utgangspunkt i alle bivirkninger og uønskede hendelser som var rapportert av utprøvere ved 590 studiesteder fra 42 ulike land.

– Vi har analysert alle rapportene som indikerte at søvnapné hadde oppstått i oppfølgingstiden. Vi undersøkte dermed forekomsten blant de som fikk placebo og de som fikk empagliflozin ved siden av standardbehandling. Vi vurderte samtlige pasienter i studien, bortsett fra de som allerede hadde søvnapné ved baseline (studiestart red.anm.) Det vil si 6629 pasienter, sier Johansen.

Interesse for videre studier
Han sier videre at det vil være interessant å se om empagliflozin også har innvirkning på utviklingen av søvnapné også hos de som ikke har diabetes.

– Jeg vet at en rekke av mine medforfattere i den akademiske gruppen har interesse av å gjøre en slik studie.

Johansen har også vært involvert i andre sekundæranalyser fra EMPA-REG OUTCOME-studien, som tar for seg «recurrent events».

– Der ser vi på totaliteten av effekten av empagliflozin på kardiovaskulær sykdomsbyrde. Noe av dette vil vi også presentere på årets EASD-kongress, sier han.

Over 50 sekundærpublikasjoner fra EMPA-REG OUTCOME
– Er det normalt at det fortsetter å komme sekundæranalyser så mange år etter gjennomføringen av en studie?

– Det kommer nok an på resultatene av hovedstudien. Når resultatene fra en megastudie som EMPA-REG OUTCOME er positive, og har vært med på å endre mye av den medisinske praksisen på området, er det vanlig å se et stort antall sekundærpublikasjoner. Det har faktisk blitt publisert over 50 sekundærpublikasjoner fra EMPA-REG OUTCOME i løpet av de siste fem årene, forteller Johansen.

Interessekonflikter:

Johansen var tidligere ansatt i Boehringer Ingelheim (2008-2020), som produserer empagliflozin. Han arbeider nå i Nestlé Health Science, og har for tiden ingen aktive bindinger til Boehringer Ingelheim.

Powered by Labrador CMS