LEGGER FREM RESULTATER: Lars Kjerpeseth ved Folkehelseinstituttet (innfelt) forsker på følger ved legemiddelbruk blant kvinner med type 2-diabetes.

Foto: FHI/Getty Images

Studie: Ikke økt risiko for misdannelser med legemiddel

Foreløpige resultater fra en nordisk studie tyder på at bruk av legemiddelet metformin ikke fører til misdannelser hos fosteret ved bruk i første trimester, blant kvinner med type 2-diabetes.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Vi har undersøkt har risikoen for medfødte misdannelser ved bruk av metformin i første trimester, sammenlignet med insulin, hos gravide som har type 2-diabetes, forklarer forsker Lars Kjerpeseth ved Folkehelseinstituttet.

Denne uken legger han frem data fra en nordisk studie på diabeteskongressen EASD, som i år går virtuelt. I studien samarbeider forskere fra Folkehelseinstituttet med forskere fra flere nordiske land, i en studie hvor det per nå er koblet sammen data fra helseregistre i Norge, Sverige, Finland og Island.

– Vi ville finne ut om det er økt risiko for medfødte misdannelser, ettersom vi vet at metformin krysser morkaken, i motsetning til insulin. Metformin og insulin har blitt sammenlignet i tidligere studier av gravide kvinner, men studiene har vært små. Det er sjeldent med medfødte misdannelser, og derfor er det en fordel at vi har kunnet bruke registerdata fra flere land for å oppnå tilstrekkelig styrke i vår studie, sier Kjerpeseth.

Dataene som nå legges frem er basert på 7.510 graviditeter. 5.958 kvinner brukte metformin og 1.552 kvinner brukte insulin. Av dem som brukte metformin, var det 423 som også brukte insulin. Dataene viser at misdannelser oppsto i 4,7 prosent av graviditetene hvor det ble brukt metformin (277 tilfeller) og 7,1 prosent av tilfellene med bruk av insulin (110 tilfeller).

– Vi finner at bruk av metformin ikke gir en økt risiko for medfødte misdannelser, sier Kjerpeseth.

– Estimatene går i favør av metformin, men vi vil ikke konkludere når det gjelder å sammenligne medikamentene. Det er en sammenheng mellom høyt blodsukkernivå og misdannelser. Vi hadde ikke data om blodsukkernivået hos pasientene, så det kan tenkes at det er forskjell på hvilke pasienter som settes på hvilken medisin – at pasienter med veldig høyt blodsukkernivå settes på insulin for eksempel. Det kan være en skjevhet på den måten, men det er vanskelig å si.

– Har du noen råd til fastleger som skal skrive ut denne typen medisin?

– Nei, dette er foreløpige resultater, så jeg vet ikke om jeg vil gi noen råd på dette tidspunktet. Vi kan kun si at vi ikke ser tegn til at metformin gir en økt risiko for misdannelser.

– Hvordan jobber dere videre?

– Vi skal gjøre flere analyser på dataene og vi skal også inkludere tilsvarende data fra Danmark. Planen er å sende inn manus til publisering med data fra dette prosjektet i løpet av 2021.

Powered by Labrador CMS