OVERREKKELSEN: Bjørnar Allgot mottar hederen fra Valgerd Svarstad Haugland. Foto: Diabetesforbundet

OVERREKKELSEN: Bjørnar Allgot mottar hederen fra Valgerd Svarstad Haugland.

Foto: Diabetesforbundet

Mottok Kongens fortjenstmedalje: – Har spilt en ledende rolle

Diabetesforbundets tidligere generalsekretær ble nylig hedret for innsatsen.

Publisert

I 29 år var Bjørnar Allgot generalsekretær i Diabetesforbundet. 17. september ble han hedret med Kongens fortjenstmedalje, overrakt av statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland. Hun trakk fram den store betydningen Allgot har hatt for diabetessaken.

KONGENS FORTJENESTMEDALJE: For lang og god tjeneste.

      
        Foto: Diabetesforbundet
KONGENS FORTJENESTMEDALJE: For lang og god tjeneste. Foto: Diabetesforbundet

Rørt mottaker
– I nær 30 år har du spilt en ledende rolle for personer med diabetes i Norge. Gjennom dine egenskaper og engasjement har du i betydelig grad bidratt til å flytte diabetesomsorgen i Norge til et høyt nivå, sa Svarstad Haugland, ifølge en  pressemelding fra Diabetesforbundet.

En tydelig rørt og usedvanlig ordknapp Bjørnar Allgot takket for hederen.

– Tusen, tusen takk. Både til dere som har søkt for meg, og til Valgerd Svarstad Haugland, for en fantastisk omtale og tale. Jeg vet ikke hvordan dette har skjedd, men jeg må si takk til Kongen også. Dette er altfor mye for meg.

Skapte en mønsterorganisasjon 
Allgot jobbet i Diabetesforbundet fra 1988 til han gikk av med pensjon i august 2021. I 29 av disse årene var han forbundets ansikt utad. 

Powered by Labrador CMS