BER OM SVAR: Mangelen på LIS1-stillinger bidrar i stor grad til de helsekrisene vi nå står i, skriver Kristin Kornelia Utne i YLF og Erlend Sæther i NMF .
BER OM SVAR: Mangelen på LIS1-stillinger bidrar i stor grad til de helsekrisene vi nå står i, skriver Kristin Kornelia Utne i YLF og Erlend Sæther i NMF .

Det haster med flere legespesialister

Hvor mange stillinger for leger i spesialisering vil regjeringen finansiere i forslaget til statsbudsjett for 2024? Svar utbes før 24. august.

Publisert Sist oppdatert
Kristin Kornelia Utne er leder for Yngre legers forening.
Kristin Kornelia Utne er leder for Yngre legers forening.

I DAG står flere enn 200 000 innbyggere uten fastlege. Samtidig er sykehusene rammet av legemangel. UNN Åsgård kunne før sommeren melde at 24 overlegestillinger står ubesatt – ett av mange eksempler på spesialistmangel – og stadig flere sykehus sliter med å fylle stillinger for leger i spesialisering.

SAMTIDIG var det våren 2022 1193 leger som søkte om å kunne starte i en utdanningsstilling, såkalt LIS1, som er obligatorisk for å kunne bli nettopp fastlege eller sykehuslege. Kun 569 av de 1193 legene, det vil si mindre enn halvparten, fikk denne muligheten.

DENNE GEDIGNE FLASKEHALSEN – altså mangelen på LIS1-stillinger – bidrar i stor grad til de helsekrisene vi nå står i.

Erlend Sæther er leder for Norsk medisinstudentforening.
Erlend Sæther er leder for Norsk medisinstudentforening.

LØSNINGEN er hårreisende enkel. Antall LIS1-stillinger må kort og godt økes. Men, i fjor valgte regjeringen og SV i stedet å bryte lovnaden og kutte finansieringen av 31 LIS1 i statsbudsjettet for 2023. Dette gjorde de selv etter at stillingene hadde blitt lyst ut og intervjurundene var i gang.

HELSEMINISTER Ingvild Kjerkol sier at «Ambisjonene om å øke antall LIS1-stillinger ligger like fullt fast». Men skal disse ambisjonene realiseres, må regjeringen gå fra ord til handling. Og skal vi unngå å gjøre flaskehalsen enda smalere, må det handles raskt.

Å SØKE på en LIS1-stilling er en lang prosess. For høsten 2023 lyses LIS1-stillingene ut av Helsedirektoratet 24. august, mens de heldige som tilbys LIS1-stilling først starter opp i jobben 1. mars 2024, et halvt år etter at stillingene ble utlyst.

REGJERINGEN må dermed før 24. august 2023 si hvor mange LIS1 stillinger de vil finansiere i sitt forslag til statsbudsjett for 2024, for at stillingene faktisk kan bli lyst ut.

Denne gedigne flaskehalsen – altså mangelen på LIS1-stillinger – bidrar i stor grad til de helsekrisene vi nå står i.

Om regjeringen nok en gang unngår å slå fast nøyaktig hvor mange flere LIS1-stillinger de vil finansiere for oppstart i 2024, og det før august, vil det i praksis si at de ikke har noen ambisjoner om å gjøre noe med helsetjenesten trangeste flaskehals før september 2024. Da må velgerne og legene vente over ett år på at regjeringen eventuelt handler.

Å SI at man har ambisjoner om å øke antall stillinger, eller at man «Ser på situasjonen», holder rett og slett ikke.

Hvis regjeringen tilstreber å vise handlekraft, kan den i det minste starte med å svare på et enkelt, men veldig viktig spørsmål:

HVOR MANGE LIS1-stillinger vil regjeringen finansiere i forslaget til statsbudsjett for 2024? Svar utbes før 24. august.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS