En ny studie har vurdert kostnadene for 144 sykdommer. Psykisk helse og demens er blant sykdommene som koster mest.

Demens er den sykdommen som koster mest

En ny studie har vurdert kostnadene for 144 sykdommer. Helseutgifter for kvinner var over 23 prosent høyere enn for menn, primært på grunn av demente kvinner på sykehjem.

Publisert Sist oppdatert

Studien er utført av forskere fra Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og University of Washington i USA.

– Det er nyttig å vite kostnadene for de ulike sykdommene, samtidig som det er viktig å presisere at det at vi bruker mye penger på enkelte sykdommer godt kan være en riktig prioritering, sier førsteforfatter Jonas Minet Kinge, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor i helseøkonomi ved UiO, i en pressemelding.

Dagens Medisin har tidligere omtalt forskningen til Kinge da har presenterte foreløpige resultater på en europeisk helseøkonomisk kongressen i Oslo i fjor.

Høyest for kvinner

I 2019 var helseutgiftene for demens 31,92 milliarder kroner, fulgt av fall på 14,52 milliarder og psykisk utviklingshemning på 14,42 milliarder.

Forskerne har studert utgifter knyttet til å behandle og følge opp ulike sykdommer. Utgifter til samfunnskostnader som sykefravær og trygd er ikke inkludert i denne studien.

Det er også kjønnsforskjeller i helseutgifter, viser studien. Helseutgifter for kvinner var over 23 prosent høyere enn for menn.

– Årsaken er primært høye utgifter for eldre kvinner på sykehjem grunnet demens, forklarer Kinge.

Øker med alder

Studien viser også at utgiftene per person øker med alderen, spesielt på grunn av lidelser som demens.

For unge og middelaldrende, mellom 15 og 49 år, er nesten halvparten av helseutgiftene knyttet til behandling av psykiske lidelser.

Det er første gang helseutgifter er beregnet for så detaljerte sykdomsgrupper, og etter alder og kjønn. Det er også første gang sykehjem og hjemmetjenester er inkludert på lik linje med andre helsetjenester.

Powered by Labrador CMS