Vi trenger å vite mer

For at personer med schizofreni i fremtiden skal få et best mulig behandlingstilbud, er det helt avgjørende at det forskes mer – og at det fastslås hvilke behandlingsmetoder som har effekt.

Publisert
Maria Fagerbakke Strømme
Maria Fagerbakke Strømme

Debattilsvar: Maria Fagerbakke Strømme, lege i spesialisering


JEG VISER TIL
Jan-Magne Tordenhjerte Sørensens respons i Dagens Medisin på avisens omtale av vår studie.

Som Tordenhjerte Sørensen helt riktig påpeker i sitt innlegg, er det dessverre mye vi ennå ikke vet om schizofreni og andre psykoselidelser, og uttalelsene på vegne av personer som har opplevd psykose, er viktige.

Vi håper sterkt at vår forskning vil bidra til at stadig flere med schizofreni eller annen psykisk lidelse får mest mulig dokumentasjon om de ulike behandlingsalternativene – og kan velge et trygt behandlingstilbud de blir tilfredse med

MÅLRETTET FORSKNING. For at personer med schizofreni i fremtiden skal få et best mulig behandlingstilbud, er det også helt avgjørende at det forskes mer, og ikke minst er det svært viktig å fastslå hvilke behandlingsmetoder som har effekt.

Ved Bergen Psychosis Research Group i Helse Bergen, og gjennom Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) jobber vi målrettet for å innhente mer kunnskap om dette.

INTERNASJONAL OPPFØLGING. Vi har kliniske utprøvingsstudier uavhengige av legemiddelindustri, der vi undersøker effekten av ulike legemidler, og vi har store kohortstudier der vi følger pasienter over lang tid – og kan avlese effekt av det å bruke ulike legemidler.

I den aktuelle studien, der resultatene viste at bruk av antipsykotika var forbundet med redusert risiko for aggressiv og utagerende adferd, har vi fulgt 663 pasienter med schizofreni i inntil ti år, og dette er også internasjonalt en stor oppfølgingsstudie.

MER KUNNSKAP MÅ TIL. Det er likevel vår vurdering at våre resultater må bekreftes i enda større studier før de kan regnes som sikker kunnskap.

Vi har et sterkt håp om at vår forskning vil bidra til at stadig flere personer med schizofreni eller annen psykisk lidelse får mest mulig dokumentasjon om de ulike behandlingsalternativene, og kan velge et trygt behandlingstilbud de blir tilfredse med.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS