Vi må slå ring om psykoanalysen

Vi må slå ring om instituttene som forvalter og viderefører kunnskapen om psykoanalysen – og støtte utdanningskandidatene. Da blir det liv i Freuds bar på Litteraturhuset i Oslo også i fremtiden.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Morten Chr. Vanberg

Kronikk: Morten Chr. Vanberg, psykiater, psykoanalytiker og utvalgsleder i Tilskuddsordningen til videregående utdanning for psykologer og psykiatere i psykoanalyse og psykoanalytisk psykoterapi (TVUPP)

A-MAGASINET publiserte nylig en reportasje om interessen for Sigmund Freud og psykoanalyse, et interessant fenomen i samtiden. På Litteraturhuset i Oslo er fredagskveldene med «Freuds bar» utsolgt. Publikum er studenter, fagfolk og unge mennesker «i alle aldre». Psykologi, psykoterapi og psykoanalytisk forståelse og tenking interesserer mange i våre dager.

Psykoanalysen fenger og forarger, pirrer og irriterer. Det mange ikke vet, er at psykoanalysen er i kontinuerlig utvikling, og mye har skjedd etter Freud.

I HVERDAGEN. Kontinuerlig forskning og utvikling har ført til at psykoanalyse som teori og psykoterapi er levedyktig – og har sin naturlige plass i hverdagen i psykisk helsevern.

Psykoanalysen er både en teori, en terapiform – og en måte å forstå menneskenes væremåte og samhandling på. Begrepene og forståelsen gjør seg gjeldende i ulike fag som for eksempel litteratur- og filmvitenskap, sosiologi og politisk teori. Fra dagligtale kjenner vi begreper som det ubevisste, freudiansk glipp, fortrengning med mer. Psykoanalysen er sentral i den vestlige verdens kultur.

Psykiske fenomener og lidelser omtales i film og medier med en åpenhet som speiler vår tids mediebilde og idealer: Skam, Sopranos, In Treatment og Meg mot meg. Kjente profiler fra aviser og fjernsyn er Peder Kjøs, Finn Skårderud og Siri Gullestad.

UTFASING? Så til statsbudsjettet – for i over 30 år har vi hatt en statlig tilskuddsordning til videregående utdanning for psykologer og psykiatere i psykoanalyse og psykoanalytisk psykoterapi (TVUPP). I forslaget til statsbudsjett for 2020 er dette foreslått faset ut, og midlene overført til de regionale helseforetakene. Dermed er det fare for at midlene forsvinner fra dem som har hatt nytte av dem; psykologer og psykiatere som velger denne lange og kostbare videreutdanningen.

Utdanningen foregår ved et av tre veletablerte institutter; Institutt for psykoterapi (IFP), Norsk psykoanalytisk institutt (NPI) og Norsk karakteranalytisk institutt (NKI), og den bygger på tre grunnpilarer. For det første læreanalyse og læreterapi, dernest teoristudier og til sist personlig veiledning. I boken «Underteksten» skriver psykoanalytikerne Bjørn Killingmo og Siri Gullestad at lærebehandling gjør at terapeuten får kunnskap om egen personlighet og blir et sensitivt instrument som fanger opp pasientenes smerte, behov og handlingsmønstre. Dermed blir det mulighet til å romme pasientens lidelse og tolke og bidra til utvikling og endring.

BÆREBJELKER. Tilskuddsordningen (TVUPP) har årlig fordelt cirka fem millioner kroner i støtte til cirka 100 kandidater på vegne av Helsedirektoratet etter fastsatt regelverk. Støtten har vært viktig for rekrutteringen og dekker cirka 30–40 prosent av kostnadene.

Psykisk helse skal være et satsingsområde, men hvis utdanningen reduseres, vil det innvirke på kvalitet og mangfold i terapitilbudene, og pasienter blir skadelidende

Psykisk helse skal være et satsingsområde, men hvis utdanningen reduseres, vil det innvirke på kvalitet og mangfold i terapitilbudene, og pasienter med nytte av disse veldokumenterte og effektive terapiformene blir skadelidende. Effektiv behandling fører til høyere livskvalitet, bedre arbeidsevne og kontakt med nettverk og pårørende, og dermed redusert behov for trygd og intervensjoner, sosiale tjenester og barnevern med mer.

Psykodynamisk terapi er sammen med ulike behandlingsformer, som kognitiv terapi, gruppeterapi og medikasjon, bærebjelker i psykisk helsevern. Redusert rekruttering til utdanningene gir nedgang i antallet behandlere. Den faglige kulturen i psykisk helsevern og akademia svekkes, og viktige forskningsmiljøer vil stå i fare for å forsvinne.

FREMTIDEN. En spesiell problemstilling gjelder leger i spesialisering i psykiatri. I spesialitetskravene inngår obligatorisk veiledning i psykodynamisk psykoterapi. Det er kun utdannede fra IFP og NPI som kan bli godkjente veiledere i psykodynamisk psykoterapi. Jo færre veiledere man har, desto lengre tid vil det ta å utdanne nye psykiatere.

Psykoanalysens betydning for kunst, kultur og dagligliv er omtalt over. Freud og det ubevisste var tema under Ibsenfestivalen for noen år siden. Knut Hamsun gikk i sin tid i psykoanalyse. Samtidsforfattere som Siri Hustvedt og Vigdis Hjort har skrevet om sin interesse for psykoanalysen. Hjort har delt sine opplevelser fra analysebenken. Hustvedt skriver og foreleser om psykoanalyse og nevrovitenskap.

Vi må slå ring om instituttene som forvalter og viderefører denne kunnskapen og støtte utdanningskandidatene. Da blir det liv i Freuds bar på Litteraturhuset også i fremtiden.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 19/2019

Powered by Labrador CMS