Snart trengs psykologstudenter i helsevesenet

Mange psykologstudenter er beredt til å bidra til å minske køen av pasienter. Vi ønsker å være med på å håndtere de store psykiske påkjenningene krisen vi nå gjennomlever, vil sette av spor i befolkningen.

Publisert
Guro Holte Igesund
Guro Holte Igesund

Innlegg: Guro Holte Igesund, leder av Studentpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening

VI GÅR SNART inn i den tredje uken av strenge tiltak med sosial distansering, karantene og isolasjon. For de aller fleste mennesker er det en påkjenning å holde ut en sosialt deprivert tilstand over tid – det krever gode rutiner og aktive tiltak for god normal fungering.

For mange som bor alene eller sliter psykisk, vil tiltakene som berører dem, bli mye å bære etter hvert. For å møte disse, vil psykologkompetanse i det offentlige helsevesenet være nødvendig.

Les ogsåCovid-19 kan bekjempes med studenthjelp

RELEVANTE ARBEIDSFORMER. Studenter som er omfattet av helsepersonelloven, er oppfordret til å stille seg til disposisjon for helsevesenet ved behov. Studentpolitisk utvalg i Norsk psykologforening oppfordrer sine studentmedlemmer til å stille seg til disposisjon for sitt lokale helsevesen, etter en vurdering av sin studie- og livssituasjon.

I tjenester der flere er i karantene eller isolasjon, kan psykologstudenter bidra slik at tjenestene kan møte det økte behovet

Det er to arbeidsformer vi ser som relevante for psykologstudenter. Den første gjelder studenter som er i slutten av studiet, og som kan bidra med tilnærmet psykologarbeid utover definerte praksisrammer. Dette kan skje ved ansettelse ved sitt nåværende praksissted, eller andre tjenester hvor det er behov for psykologkompetanse.

Les også: Medisinstudenter ønsker sterkere opplæring i beredskap

MILJØARBEID. Nesten ferdigutdannede psykologstudenter vil være verdifull arbeidskraft når for eksempel sykepleiere redisponeres fra psykisk helsevern til somatiske intensivavdelinger, eller når store deler av arbeidsstokken settes i karantene eller isolasjon.

Den andre arbeidsformen gjelder miljøarbeid i psykisk helsevern eller andre institusjoner det er behov, som sykehjem, avlastningsboliger og lignende. I mange tjenester er flere av de ansatte i karantene eller isolasjon, noe som kan øke behovet for arbeidskraft. Her kan psykologstudenter bidra slik at tjenestene kan møte det økte behovet.

Les også: Studenter i spesialsykepleiere i skvis

BEREDT TIL Å BIDRA. I hvert enkelt tilfelle bør det vurderes hvorvidt slikt arbeid kan oppfylle godkjenningsgrunnlaget for praksis.

Studentene bør lønnes for sin innsats, og god smittevernopplæring må gis alle som engasjeres.

Les også: Arbeidsjern – med riktig opplæring i smittevern

Mange psykologstudenter er beredt til å bidra til å minske køen av pasienter. Vi ønsker å være med på å håndtere de store psykiske påkjenningene krisen vi nå gjennomlever, vil sette av spor i befolkningen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS