Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Arbeidsjern – med riktig opplæring i smittevern!

Flere helseforetak og kommuner etterspør nå medisinstudenter som ekstra arbeidskraft, og sammen med andre helsefagstudenter bidrar vi snart aktivt i klinikken. Da er det viktig at vi har god kunnskap om smitteverntiltak og -utstyr.

Publisert: 2020-03-14 — 14.45
Denne artikkelen er over to år gammel.
Xenia Cappelen

Innlegg: Xenia Cappelen, nestleder i Norsk medisinstudentforening (Nmf)
Håvard Ulsaker, leder i Nmf

NORSK HELSETJENESTE står overfor en svært alvorlig situasjon med Covid-19-pandemien. I en slik unntakstilstand trenger vi høy beredskap av kompetent helsepersonell. Vi medisinstudenter blir viktige bidragsytere i helsevesenet i tiden fremover, og vi oppfordrer alle våre medstudenter til å stille seg disponible til klinisk beredskap i helsevesenet.

Som studenter er vi motivert til å bidra med kunnskapen vår for å sikre god pasientbehandling, og ber om at dere tar godt imot oss i klinikken.

Håvard Ulsaker

SMITTEVERNRUTINER. Under arbeid i klinikken fremover er god kjennskap til praktiske smittevernrutiner og utstyrsbruk avgjørende for å beskytte pasientene og egen helse. I studiet får norske medisinstudenter lite praktisk opplæring i smittevern og bruk av smittevernutstyr.

Flere helseforetak og kommuner etterspør nå medisinstudenter som ekstra arbeidskraft, og sammen med andre helsefagstudenter bidrar vi snart aktivt i klinikken. Da er det viktig at vi har god kunnskap om smitteverntiltak og -utstyr.

GOD OPPLÆRING MÅ SIKRES. Feil bruk av smittevernutstyr setter både helsepersonell og pasienter i fare. Man risikerer å smitte både seg selv og andre. Da er det problematisk at medisinstudenter ikke lærer riktig bruk av smittevernutstyr i grunnutdanningen. Flere studenter tilegner seg denne kunnskapen gjennom deltidsjobb på sykehus eller i kommunene, men dette gjelder ikke alle som nå melder seg til beredskap.

Vi etterlyser grunnleggende kunnskap om smittevern i utdanningen – for å bidra til å skape en helsetjeneste som er enda bedre rustet til å ivareta pasientsikkerheten under fremtidige pandemier

Vi ber derfor om at alle helseforetak og fakulteter sikrer god opplæring i smittevern og riktig bruk av smittevernutstyr for medisinstudenter før vi står i beredskap i klinikken. Leger, sykepleiere og annet helsepersonell bør gå foran som gode eksempler, ved å sette fokus på god håndhygiene og unngå bruk av smykker, klokker og ringer.

EN ETTERLYSNING. Samtidig ber vi dere om å ta en ekstra gjennomgang av smittevern med studentene dere møter i klinikken, for å sikre god etterlevelse av smitteverntiltak.

Riktig bruk av smittevernutstyr blant medisinstudenter må derimot ikke forsvinne med covid-19-pandemien, men sikres gjennom god opplæring på studiet. Vi savner grunnleggende kunnskap om smittevern i utdanningen, og etterlyser dette.

Slik bidrar vi til å skape en helsetjeneste som er enda bedre rustet til å ivareta pasientsikkerheten under fremtidige pandemier.

TRYGG BEHANDLING. Vi medisinstudenter innehar mye kunnskap, og står klare og motivert til å bidra i klinikken. Ta godt imot oss, gi oss opplæringen vi trenger for å bli trygge i arbeidet, og ta en ekstra gjennomgang i bruk av smittevernutstyr.

Sammen sikrer vi trygg pasientbehandling, og sammen kommer vi seirende ut av Covid-19-pandemien.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Jörn Klein 14.03.2020 15.54.31

  Professor i mikrobiologi og smittevern

  Veldig enig. USN har etablert en videreutdanning på Masternivå innen smittevern som kunne tilpasses aktuelle behov- desverre er Helsedirektoratet og FHI ikke interesert å støtte en annen utdanning enn den som tillbyrs i Göteborg

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!