Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Gode forberedelser vil gi Norge bedre beredskap!

Med et beredskapsregister og mer opplæring i smittevern i grunnutdanningen bidrar vi til raskere responstid og bedre pasientsikkerhet i norsk helsevesen.

Publisert: 2020-03-26 — 05.11
Xenia Cappelen

Kronikk: Xenia Cappelen, nestleder i Norsk medisinstudentforening (Nmf)
Håvard Ulsaker, leder i Norsk medisinstudentforening

DYKTIGE MEDISINSTUDENTER har lagt bort skolebøkene og tatt på seg lege- og smittefrakker for å øke beredskapen i helsetjenesten under Covid-19-pandemien. Sammen med øvrig helsepersonell bidrar vi nå aktivt til pasientbehandling og logistikk i helsetjenesten, etter aktiv rekruttering fra helseforetak og kommuner.

Vi medisinstudenter bidrar med verdifull kompetanse og sterkt engasjement, selv om situasjonen er krevende og arbeidsoppgavene er nye. For å sikre at medisinstudenter er trygge på beredskap i fremtidige krisesituasjoner, ønsker vi sterkere beredskapsopplæring for medisinstudenter.

BALANSEKUNST. Vi studenter står nå i en uforutsigbar situasjon, hvor vi må balansere helsetjenestens behov for arbeidskraft mot egen eksamenslesing. Det er fint at de medisinske fakultetene oppfordrer studentene sine til å bidra i helsetjenesten.

Samtidig behøver vi tydelig informasjon fra fakultetene om vårens eksamensavvikling.

 • Hvordan skal eksaminasjon gjennomføres for de enkelte kullene?
 • Vil muntlig-praktiske eksamener utgå?
 • Vil alle studenter kunne opprettholde normal studieprogresjon?

Disse spørsmålene er det viktig for oss studenter å få klarhet i fremover. 

EKSAMENSKABALEN. Vi berømmer våre medstudenter som balanserer hensynet til arbeidskraftsbehovet i helsetjenesten med eget studium. Vi roser også fakultetene og helsetjenesten, som i tillegg til å håndtere pandemien, arbeider for gode løsninger for studentene.

Håvard Ulsaker

I en uforutsigbar situasjon er det betryggende at vi blir tatt på alvor, at vi får den opplæringen vi trenger på jobb, og at fakultetene prioriterer å løse eksamenskabalen. Samtidig ønsker vi å reflektere over hvilken lærdom studentene, fakultetene og helsetjenesten kan ta med seg fra situasjonen.

Vi må sikre at kunnskapen vi opparbeider oss, ikke forsvinner sammen med pandemien.

BEREDSKAPSREGISTER. Dagens utfordringer danner grunnlaget for morgendagens kunnskap, og kompetansen vi nå opparbeider oss om smitteverntiltak og pandemiberedskap i helsetjenesten, vil være verdifull i ettertid. Helsetjenesten må bruke erfaringene fra pandemien til å være enda bedre rustet til å ivareta befolkningen under fremtidige krisesituasjoner.

For å sikre at studentene mobiliseres raskere ved fremtidige krisesituasjoner, kan et beredskapsregister være fornuftig. I dagens situasjon startet rekrutteringen først etter at krisen inntraff, mens et beredskapsregister kan sikre tidligere mobilisering av studentmassen.

Med et beredskapsregister kan man kartlegge studentenes erfaring fra helsevesenet, og oppdatere erfaringer og kvalifikasjoner underveis i studiet. Beredskapsopplæringen bør starte tidlig, med introduksjonskurs i beredskap, fokus på grunnleggende smittevern og tilgjengelige e-læringsressurser.

Helsetjenesten må bruke erfaringene fra pandemien til å være enda bedre rustet til å ivareta befolkningen under fremtidige krisesituasjoner

MER OPPLÆRING MÅ TIL. For å øke fremtidig kriseberedskap, er vi i også avhengige av at medisinstudentene får mer opplæring i smittevern som en del av grunnutdanningen. Alle leger i spesialisering (LIS) skal etter fullført grunnutdanning bidra i landets akuttmottak, og de trenger god kjennskap til smittevernrutiner for å hindre smittespredning. 

Vi medisinstudenter bidrar med viktig kompetanse i helsetjenesten. Selv om situasjonen er uforutsigbar for oss, fakultetene og helsetjenesten, er det viktig å ta lærdom av pandemien og at tiltak iverksettes for fremtiden.

RASKERE RESPONS. Med et beredskapsregister og mer opplæring i smittevern i grunnutdanningen, bidrar vi til raskere responstid og bedre pasientsikkerhet i norsk helsevesen. Tiltakene sikrer ikke bare bedre beredskap, men gir medisinstudentene trygghet i arbeidet vi utfører.

Denne tryggheten danner grunnlaget for et godt arbeidsliv som lege.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 06/2020, fra Kronikk og debatt-seksjonen

 

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!