Slik kan du støtte kolleger under Covid-19-pandemien

Helsepersonell er den viktigste ressursen i helse- og omsorgstjenesten. Å ivareta medarbeideres helse, miljø og sikkerhet, er alltid viktig. Nå er det viktigere enn noen gang.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Johnny Advocaat-Vedvik

Innlegg: Johnny Advocaat-Vedvik, avdelingsdirektør for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet

DE SISTE UKENE har vi lest i Dagens Medisin om at krysspress under koronakrisen kan gi psykososiale vansker, om faren for den psykiske helsen blant helsearbeidere og om hvordan OUS jobber for å støtte de ansatte.

Temaet er viktig fordi medarbeideres helse, miljø og sikkerhet (HMS), og kvaliteten i pasientenes behandling, er gjensidig avhengig av hverandre.

Les også: Viktig å ivareta helsepersonellets helse

TRYGG ARBEIDSPLASS. For at pasientene skal motta en trygg og sikker behandling, må også helsepersonell ha det trygt og sikkert på arbeidsplassen.

Dette vektlegges også av Verdens helseorganisasjon (WHO): «Å beskytte alle ansatte mot kronisk stress og psykiske belastninger betyr at de vil ha bedre kapasitet til å ivareta sine roller».

Vi må jobbe sammen på tvers for å ta vare på hverandre. Ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud har alle viktige roller i dette

Ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud har alle viktige roller i dette arbeidet.

VEILEDER. Helsedirektoratet har – med innspill fra eksperter og kompetansemiljøer – laget en veileder for hvordan ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud kan ta vare på seg selv, medarbeidere og kolleger under Covid-19 pandemien.

Veilederen Psykososial støtte til medarbeidere under Covid-19 er delt opp i ulike underkapitler rettet mot de ulike rollene, og vi håper rådene kan være til nytte i dagens situasjon.

SLIK KAN DU HJELPE. Arbeidsmiljøet rundt den enkelte ansatte i helse- og omsorgstjenesten er viktig, og vi må alle gjøre det vi kan for å hjelpe og ta vare på hver enkelt. Her er noen av rådene i veilederen:

1) Vær tydelig!

  • Kommuniser fortløpende til alle medarbeidere. Klar og god kommunikasjon bidrar til at medlemmer i et team forstår roller og gjennomfører oppgaver på en bedre måte.
  • Hold på faste rutiner så godt dere kan, som informasjonsoverføring ved vaktskifter og tavlemøter. Tavlemøter er et godt fast holdepunkt for å kommunisere om ansvar og rollefordeling, standardisering av nye rutiner og prosedyrer.

2) Vis åpenhet!

  • Vær åpen og evaluer hendelser og situasjoner! Det er ekstra viktig når man arbeider med krevende arbeidsoppgaver, og man kan unngå slitasje ved at alle tar med seg jobben hjem.
  • Vær åpen for samtaler og informer om hvor man kan finne hjelp!
  • Lær av både det som går bra og av det som kan forbedres.

3) Vær tilgjengelig!

  • Vær tilgjengelig, og gi positive tilbakemeldinger og lytt til hverandre! Det er spesielt viktig med støtte fra ledere i en krise.
  • Snakk med kolleger om hvordan du har det og hva du har opplevd – både det som har vært bra og det som har vært krevende!
  • Følg med på fysiske og psykiske stressreaksjoner, og etabler en struktur for psykososial støtte til personell som er i front!

TA DEG TID! Aldri før har helsepersonell blitt applaudert verden rundt. Og aldri før har vi mobilisert helse- og omsorgstjenesten i den grad vi gjør nå. Vi må fortsette å applaudere, fordi denne støtten og anerkjennelsen betyr noe. Det som er særlig viktig nå, er også støtten fra ledere og kolleger.

Nå, mer enn noen gang, må vi ta vare på hverandre. Ta oss tid til å stoppe opp og spørre de rundt oss hvordan de har det, hva som er viktig for dem og hva de har behov for.

På samme måte som vi spør våre pasienter og brukere, bør vi nå også spørre våre kolleger: Hva er viktig deg?

Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatteren oppgir ingen interessekonflikter, men opplyser at han er ansvarlig for «I trygge hender 24–7»; tidligere Pasientsikkerhetsprogrammet.

Dagens Medisin 08/2020, fra Kronikk og debatt-seksjonen.
Artikkelen er oppdatert kl. 20:28 den 5. mai 2020

Powered by Labrador CMS