Seneffekter og lymfomoverlevere

I «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med maligne lymfomer» gis det råd som er tilknyttet lymfomoverlevere.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Innlegg: Torunn Janbu, avdelingsdirektør for sykehustjenester i Helsedirektoratet

DET ER VIKTIG med kunnskap om seneffekter etter kreftbehandling. Helsedirektoratet er glad for at det rettes oppmerksomhet mot rapporten vi nylig publiserte om temaet. For å få full oversikt over behandling og oppfølging, må også handlingsprogrammet for den enkelte kreftform leses.

I Dagens Medisins nettutgave 31. januar 2017 er det to artikler om seneffekter etter kreft: Lymfomoverlevere har økt risiko for hjerteskade og Gir helsepersonell råd om seneffekter etter kreft.

Det er viktig at fastleger og annet helsepersonell som møter pasienter som har vært behandlet for kreft, kjenner symptomer og eventuelle seneffekter etter behandlingen.

DET FINNES RÅD. I DM-artikkelen «Lymfom-overlevere har økt risiko for hjerteskade» står at det ikke gis spesifikke råd knyttet til lymfomoverlevere i rapporten Seneffekter etter kreft, faglige råd, som er utgitt av Helsedirektoratet.

Slike råd finnes imidlertid i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med maligne lymfomer.

Handlingsprogrammet inneholder anbefalinger om oppfølging, kontroller og risikofaktorer for seneffekter for pasienter som har vært behandlet for maligne lymfomer.

INFORMASJON. Det foreligger i dag 18 nasjonale handlingsprogammer for kreft, og flere er under arbeid. Rapporten om seneffekter etter kreft må ses i sammenheng med disse nasjonale handlingsprogrammene.

Informasjon til pasienter som har vært behandlet for lymfom, finnes i Helsedirektoratets pasientbrosjyre fra 2011: Til deg som har fått strålebehandling for lymfekreft – Viktig informasjon om oppfølging og forebygging av mulige seneffekter.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS