Overraskende om risiko for perinatal dødelighet

Hvem definerer fordelene og ulempene når det kommer til induksjon av fødsel?

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Cathrine Trulsvik
Cathrine Trulsvik

Innlegg: Cathrine Trulsvik, privatpraktiserende jordmor i Drammen

FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI) er selveste instituttet i Norge for folks helse. Det er både viktig og nyttig at Helsedirektoratet ber om innspill fra dette instituttet når direktoratet skal utarbeide nye retningslinjer for fødselsomsorg.

Det som både overrasker og bekymrer meg, er konklusjonen FHI kommer med i denne artikkelen i Dagens Medisin: «Vi finner at å sette i gang fødsel i uke 41, ser ut til å redusere risikoen for perinatal dødelighet uten at det øker risikoen for kvinnene», sier forsker og avdelingsdirektør Hege Kornør i Folkehelseinstituttet til avisen.

FAGLIG GRUNNLAG. Generell medisinsk tankegang og filosofi helt fra Hippokrates tid, viser til at det skal, og må, kreves gode faglige grunner for å utføre en medisinsk intervensjon, mens det å ikke intervenere, er hovedregel om det medfører flest fordeler for den det gjelder. Så er det store spørsmålet: Hvem definerer fordelene og ulempene når det kommer til induksjon av fødsel?

Norsk gynekologisk forening kom med nye anbefalinger i juni 2020. Etter min forståelse og kunnskap er dette en faglig god og grundig vurdering av hvorfor, og eventuelt når, en kvinne bør tilbys induksjon i forbindelse med fødsel over termin.

TRAUMATISK OPPLEVELSE. Verdens helseorganisasjon (WHO) peker på ulempene og ubehaget for kvinner som induseres i fødsel, jamfør WHO recommendations: Induction of labour at or beyond term (s.4).

Forskningsrapporter og studier fra hele verden rapporterer om økte smerter og økt bruk av medikamentell smertelindring. Det rapporteres om økt bruk av syntetisk oxytocin, økt tendens til unormale og farlige blødninger etter fødsel, om risiko for overstimulering av uterus med ruptur til følge samt risiko for føtal distress og økt forekomst av instrumentelle forløsninger.

Kvinner som opplever å bli indusert i sin første fødsel, får ofte ikke mulighet til å føde naturlig ved neste fødsel fordi fødsel nummer én har gitt henne status som risikofødende

Kvinner som opplever å bli indusert i sin første fødsel, får ofte ikke mulighet til å føde naturlig ved neste fødsel fordi fødsel nummer én har gitt henne status som risikofødende.

Vi har en kraftig økning av kvinner som blir deprimert i lang tid etter fødsel og som kan vise til opplevelse av traumatisk fødsel som grunn. Disse kvinnene kan enten la være å bli gravide på nytt, eller også ha et økt oppfølgingsbehov ved neste svangerskap som følge av sin traumatiske opplevelse. Mange av disse kvinnene ber om keisersnitt for fødsel nummer to.

UKLARHETER. Jeg synes derfor det er urovekkende at Kornør svarer følgende på spørsmålet om hva argumentene ved å vente med induksjon er: «Det er uklart for meg. Det kan være en kombinasjon av organisatoriske forhold og erfaringsbasert kunnskap om komplikasjoner. Men dette er ikke fanget opp av vår oversikt».

Jeg anbefaler FHI å lese Making childbirth a positiv experience (WHO 2018): «Whilst much is known about the clinical management of labour and childbirth less attention is paid to what, beyond clinical interventions, needs to be done to make women feel safe, comfortable and positive about the experience».

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 16/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

Powered by Labrador CMS