Ny epoke for flåttbårne sykdommer?

Kampen mot flåttbårne sykdommer kan gå inn i en ny epoke gjennom et nytt verktøy for flått-diagnostikk. Spredning av smittsomme sykdommer kan dempes, og infeksjoner kan diagnostiseres i tide med større sannsynlighet for helbredelse.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Innlegg: Per Løkken, professor emeritus i farmakologi

DET NYE diagnostiske hjelpemiddelet POCKit, en lommestor analysator, er resultatet av forskning utført i mange europeiske land, ikke minst i Finland – med Dr. Leona Gilbert som sentral initiativtaker og koordinator.

Tidligere i år holdt Dr. Leona Gilbert en forelesning i Helsinki som førte til at Gilbert og hennes forskningsteam vant finalen i konkurransen om årets europeiske forskningspris for det revolusjonerende diagnoseverktøyet.

FØLSOMT SYSTEM. Diagnoseverktøyet tester for mange av de vanligste flåttbårne infeksjoner med et svært følsomt og spesifikt lab-on-a-chip-system. Analysatoren er et meget brukervennlig. Pasientene kan selv anvende den ved å applisere en dråpe blod. Testresultatet får de i løpet av fire timer, og kostnaden er ikke avskrekkende. Ved en test diagnostiseres både borreliose og ko-infeksjoner.

Med de tradisjonelle metodene for flått-diagnostikk testes det vanligvis kun for en mikrobe om gangen. Slik testing kan ta uker, måneder eller år. Disse laboratorietestene er usikre og gir ofte falske negative svar – på cirka 50 prosent. Tallrike borreliose-pasienter har erfart at slik testing kan være meget kostbar, vanligvis flere titusener av kroner, for noen har betalt hundre tusener.

TIDLIG DIAGNOSE. Det er anført at testsettet vil bli markedsført i flere varianter. Den mest omfattende søker på 20 forskjellige patogener, inklusiv pleomorfe persisterende former av borrelia. Pleomorfisme innebærer at borreliamikroben kan konvertere til strukturelle former som er mye vanskeligere å bekjempe for immunforsvar og antibiotika. Tester av 1100 humane serumprøver for 20 mikrober viste at 75 prosent av prøvene var positive for flere mikrober og bare 14 prosent for kun en mikrobe.

Koinfeksjoner med Borrelia av mikrober som Babesia, Bartonella, Ehrlichia, Rikettsia, Klamydia og Mykoplasma blir stadig vanligere. Derved forsterkes lidelsene og vanskeliggjør diagnostikk og behandling. Med det nye diagnoseverktøyet kan smittsomme sykdommer hindres i å spre seg og infeksjoner kan diagnostiseres i tide med større sannsynlighet for helbredelse. Samtidig kan penger bli spart.

GLOBAL UTFORDRING. Flått er et raskt økende globalt problem. Verdens helseorganisasjon (WHO) har estimert at 60 millioner mennesker døde i Europa i 2015 på grunn av kroniske infeksjoner.

WHO påpeker også at 45 prosent av verdens befolkning ikke har tilgang til så gode helsetjenester som vi er vant til. Den globale insidensen er stadig økende på grunn av årsaker som klimaforandringer, endringer i livstil og en raskt økende reisevirksomhet verden over.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Referanse: 1) Vant forskningspris

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 21/2017

Powered by Labrador CMS