Livreddende datadeling

Data er drivkraften for et bedre helsevesen – og kan redde flere liv og forbedre helseresultater. Stadig nyere og mer avansert data utgjør store muligheter.

Publisert
Dan Öhlander

Innlegg: Dan Öhlander, nordisk sjef i IT-selskapet Snowflake

SE FOR DEG en bærbar mobil enhet som varsler deg hvis dine daglige aktiviteter setter deg i fare for å utvikle diabetes. Eller en app som gir umiddelbar, personlig medisinsk rådgivning basert på din genetiske profil.

Innovative teknologier som disse er rett rundt hjørnet fordi datainnsamlingsverktøy tas i bruk.

Se også: Opp med farten for informasjonsdelingen!

Innovative teknologier er rett rundt hjørnet fordi datainnsamlingsverktøy tas i bruk

MULIGHETER. Data blir demokratisert på tvers av hele helsesystemet. Stadig nyere og mer avansert data innen helsevesen og biovitenskap utgjør store muligheter for å forbedre helseresultater.

I 2023 er det særlig tre avgjørende strategier som organisasjoner bør tenke på:

  • investeringer i dataplattformer som muliggjør desentraliserte kliniske studier og tredjepartsdata
  • utnytting av ustrukturerte data, og
  • styrking av forsyningskjeder med åpen datadeling.

KURSENDRING. Selv om pandemien avslørte sårbarheter i forsyningskjeden, ser vi fortsatt mangel på vanlige og viktige medisinske produkter. Det forblir et problem at mange av ingrediensene og komponentene i medisinsk utstyr som vi er avhengige av, kommer fra en liten håndfull land.

Vi er alle i fare dersom forsyningskjeder blir brutt.

Neste år vil vi være vitne til en kursendring for å skape mer motstandsdyktige forsyningskjeder, hvor investering i teknologi muliggjør datadeling på flere nivåer og på tvers av hele produktreisen.

Se også: Hva med en felles strategi for eksport av e-helse?

FLASKEHALSER. Et mangfoldig utvalg av individer i kliniske studier er avgjørende for å skape medisiner til markedet. I tillegg trengs det tredjepartsdata som har sosiale forklaringer for helse, som tilgjengelighet av sunn mat i matbutikker eller avstand til apotek.

Utfordringen i dag er at det meste av slik data ligger innenfor ulike siloer og er strukturert på ulike måter. Dette skaper flaskehalser og hindrer en enhetlig oversikt. Tilgjengeliggjøring via digitale plattformer er viktig slik at det kan brukes i flere nye studier.

STRUKTUR. Ustrukturerte data spiller også stadig en større rolle. Det kan innebære journalnotater, røntgenbilder eller til og med sentimentsanalyser fra sosiale medier. Disse dataene har historisk vært vanskelige å analysere, men man ser en økende trend i bruk av slike variabler i big data.

I 2023 kan slike data endre måten helseorganisasjoner utnytter data og forbedrer helseresultater.

LIVREDDENDE FORBEDRINGER. Data er drivkraften for et bedre helsevesen: Datadeling gjør at en virksomhet kan arbeide raskere, redusere kostnader, øke innovasjon, som igjen resulterer i bedre økonomiske resultater.

Viktigst av alt er at datadeling kan redde flere liv og forbedre helseresultater.


Interessekonflikt/disclaimer: Det amerikanske IT-selskapet Snowflake Inc. muliggjør mobilisering av data for alle typer organisasjoner med Snowflake Data Cloud. Kunder bruker dataskyen til å forene data, oppdage og dele data på en sikker måte, og utføre ulike analytiske prosesser.

Powered by Labrador CMS