Likeverdig behandling krever likeverdig tilgang

Vi er midt i en pandemi. Helsetjenesten og innbyggerne trenger mer, ikke mindre kunnskap.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Elin Opheim
Elin Opheim

Kronikk: Elin Opheim, universitetsbibliotekar Høgskolen i Innlandet

Cecilia Black Fylking, hovedbibliotekar Høgskolen i Innlandet

Kari Sofie Kvaal
Kari Sofie Kvaal

Kari Sofie Kvaal, professor Forskningsavdelingen, Høgskolen i Innlandet

LIKEVEL SER Folkehelseinstituttet (FHI) seg nødt til å kutte drastisk i Helsebiblioteket.no sitt tilbud.

I februar 2020 sa WHOs generaldirektør Ghebreyesus følgende: «Vi slåss ikke bare mot en epidemi, vi slåss mot en infodemi.» I lederartikkelen «The truth is out there, somewhere» i The Lancet, omtales infodemi som en overflod av kunnskap, hvor noe er etterrettelig og noe ikke; dette gjør det vanskeligere å finne troverdige og pålitelige kilder og anbefalinger ved behov.

– Hvordan har HOD tenkt å reparere det eventuelle kunnskapshullet som kan oppstå?

Helsebiblioteket.no har representert et unikt tilbud til ansatte på sykehus og i kommunehelsetjenestene, til forskere og studenter, og til innbyggere i hele Norge. Tilbudet har bestått av kunnskapsbaserte oppslagsverk, oppsummert kunnskap og tilgang til innholdet i flere tusen tidsskrifter.

Åpen tilgang til forskningsresultater har vært essensielt for helsepersonell og forskere under denne pandemien, og er viktig for innbyggere som for eksempel leter etter informasjon om vaksiner. Vaksineskepsis er ett eksempel som brukes i Lancet-artikkelen for å illustrere infodemiens påvirkning på den enkelte og konsekvenser for samfunnet. I disse dager er det viktigere enn noen gang at helsepersonell og innbyggere søker til forskningsresultater om vaksinene som tilbys oss gjennom åpen tilgang fra helsebiblioteket.no.

DET KREVES MER. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) viser til at Helsebiblioteket.no beholder de viktigste kildene for helsepersonell: kunnskapsbaserte oppslagsverk og fagdatabaser. Betydningen av at helsepersonell på mindre sykehus og i kommunehelsetjenestene i hele Norge mister tilgang til sentrale tidsskrift bør ikke gå under radaren for noen.

Leder i Norsk forening for allmennmedisin Marte Kvittum Tangen sier i et innlegg i Dagens medisin 9. desember at kuttene først og fremst rammer primærhelsetjenestene. Vi skal ha en sammenhengende behandlingskjede, og nå kreves det mer spesialisert kunnskap hos ansatte i kommunehelsetjenestene enn før samhandlingsreformen.

– Mener HOD at ansatte på mindre sykehus og i kommunehelsetjenesten ikke skal ha samme tilgang til forskningsresultater som ansatte på universitetssykehus?

LIKEVERDIG TILGANG. Alt helsepersonell har en plikt til å holde seg faglig oppdatert og Helsebiblioteket.no har sikret for eksempel at en lege, en sykepleier eller en fysioterapeut hvor som helst i landet har hatt samme mulighet til å følge med på aktuelle problemstillinger, debatter, fag- og forskningsartikler. Helsepersonell skal arbeide kunnskapsbasert ved å sette sammen forskningsbasert-, erfaringsbasert og pasientkunnskap.

Helsepersonell og pasienter trenger å kunne snakke sammen om kliniske problemstillinger og valg av behandlinger relatert til gode kilder til relevant kunnskap. Likeverdig behandling i distrikt eller by henger sammen med likeverdig tilgang til forskningsresultater.

– Mener HOD at fagutvikling og forskning nå skal forbeholdes universitetssykehusene?

EN TILGJENGELIG KUNNSKAPSBANK. Kuttene i Helsebibliotekets tilbud skjer også i en tid hvor kommuner, helseforetak, universitet- og høgskoler vedtar budsjetter for 2021, og daglig leser en om vanskelige prioriteringer og nye nedskjæringer. Ansatte i Helsebiblioteket har bygget opp kompetanse på forhandlinger med forlag, de har inngått nasjonale avtaler og spart kommune- og spesialisthelsetjenesten for utgifter.

Digitalisering muliggjør lik tilgang til kunnskap uavhengig av geografi. Helsebiblioteket.no har vært en enestående og tilgjengelig kunnskapsbank for ansatte i helsetjenestene, for de som jobber med utdanning av helsepersonell, og for befolkningen.

– Må befolkningen og helsepersonell i distrikts-Norge leve med at nødvendige og sentrale forsknings- og fagtidsskrifter befinner seg bak betalingsmurer?

– Hvordan har HOD tenkt å reparere det eventuelle kunnskapshullet som kan oppstå?

Oppgitt interessekonflikt: Elin Opheim sitter i Helsebibliotekets redaksjonsutvalg. Cecilia Black Fylking, ingen oppgitte interessekonflikter. Kari Sofie Kvaal, ingen oppgitte interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS