Kreftbehandling og politisk ansvarsfraskrivelse

Vi savner en erkjennelse av at politikerne har ansvaret for konsekvensene av Beslutningsforums nei til kreftlegemidlene Perjeta og Jevtana.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Arne Stenrud Berg, spesialist i onkologi og ph.d. og overlege. På vegne av styret i Norsk Onkologisk Forening, der han er styremedlem
STORTINGSPOLITIKERNE Sveinung Stensland (H) og Torgeir Micaelsen (AP) skrev i Dagens Medisin 16/2014 hver sin kronikk om den kommende legemiddelmeldingen. Sveinung Stensland skrev blant annet: «Norge er sent ute med refusjon for nye legemidler. Vi bør bli mer offensive her».
Torgeir Micaelsen skrev: «Pasienter skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler, uavhengig av betalingsevne», og han fulgte opp med: «Kreftpasienter i Norge skal tilbys behandling og oppfølging i verdensklasse».
TAUSHET. Ingen av kronikkene berørte konsekvensene av at «Beslutningsforum for nye metoder» nylig sa nei til de to kreftlegemidlene Perjeta og Jevtana.
Det er vist at begge legemidlene forsinker sykdomsutviklingen og forlenger livet for undergrupper av pasienter med langtkommen kreft, utgående fra henholdsvis bryst og prostata.
IKKE I VERDENSKLASSE. Det er en stor grad av enighet i internasjonale fagmiljøer om at disse medikamentene representerer behandlingsmessige fremskritt. Manglende tilgang innenfor det offentlige helsevesenet kan derfor neppe kalles «verdensklasse».
Det er god grunn til å tro at private tilbud blir etablert for pasienter med betalingsevne og dermed gir grobunn for et to-delt helsevesen i Norge.
ANSVARET. Det bør være til ettertanke at spørsmål om offentlig finansiering av nye kostbare legemidler er delegert til direktørene i de regionale helseforetakene, altså de med direkte ansvar for å holde budsjettene.
Vi savner en erkjennelse av at det er politikerne som har ansvaret for konsekvensene av beslutningsforumets vedtak.
MEDFORFATTERE: Samtlige styremedlemmer i Norsk onkologisk forening, ved leder Stein Harald Sundstrøm, nestleder Andreas Stensvold, styremedlem Anne Turid Bjørnevik og styremedlem Thomas Kilvær.
Ingen oppgitte interessekonflikter
Kronikk og debatt, Dagens Medisin 17/2014

Powered by Labrador CMS