Kjør video for helseinformasjon!

Hvis man ønsker å nå ut med helseinformasjon til grupper med lav utdanning eller lav inntekt, kan det være bra å satse på videotjenester og sosiale medier.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Anne Helen Hansen

Innlegg: Anne Helen Hansen, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, lege ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø (UiT)
Silje C. Wangberg, professor i folkehelse ved UiT
Turid Gjerde Spilling, kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet

DET ER FORSKJELL på folk, på alle mulige vis. Vi liker å se på Norge som et samfunn uten de store klasseforskjellene, men øynene ser gjerne det de vil se. Norge er faktisk et av landene i Europa med størst forskjeller i levealder, og hvor de minst privilegerte har flere helseproblemer i løpet av sine kortere liv.

Forskning viser at ulik tilgang og ulik evne til å forstå helseinformasjon, både bidrar til – og opprettholder – ulikheter i helse.

Silje C. Wangberg

FORSKJELLENE. Vi har nylig publisert en studie hvor vi fant at høyt utdannede personer med type 1- og type 2-diabetes har mange ganger større sannsynlighet for å skaffe seg helseinformasjon via søkemotorer, enn dem med lav utdanning. En forklaring kan være at høyt utdannede har lettere tilgang til nett og utstyr, og større evne til å finne, forstå og gjøre bruk av helseinformasjon fra internett.

Engasjement i helsespørsmål kan også spille inn, og alt dette kan forsterkes av at helseinformasjonen som legges ut, er laget av – og tilpasset – mennesker med høyere utdanning.

SOSIALE MEDIER. Et veldig interessant funn var at personer med lav inntekt ser ut til å prioritere helseinformasjon på video. Blant de med type1-diabetes, og som i gjennomsnitt er yngre enn dem med type 2, var bruk av videotjenester dobbelt så sannsynlig blant dem med lav inntekt, sammenlignet med dem som har middels og høy inntekt. For bruk av sosiale medier fant vi ingen forskjeller mellom ulike inntekts- og utdanningsgrupper.

Uansett hvilke informasjonskanaler som benyttes, når helseinformasjon alltid best frem til dem med høy utdanning. Slik er det bare. Våre funn kan tyde på at man først og fremst bør satse på videotjenester og sosiale medier dersom man ønsker å nå ut med helseinformasjon til grupper med lav utdanning eller lav inntekt. Dette støttes også av funn fra andre undersøkelser.

Et veldig interessant funn var at personer med lav inntekt ser ut til å prioritere helseinformasjon på video

KJØR VIDEO! Diabetes er en krevende sykdom hvor egen innstilling og evne til å nyttiggjøre seg helseinformasjon er essensielt for behandling og forebygging av komplikasjoner. I tillegg vet vi at det er uttalte sosioøkonomiske forskjeller både i utbredelsen og behandlingen av diabetes. Derfor er dette viktig kunnskap for den som ønsker å nå ut med skreddersydd og god helseinformasjon til de som trenger det mest. Dette er noe Diabetesforbundet har god erfaring med, og som både forbundet og helsetjenesten er opptatt av.

Kanskje vi skulle tenke mer på adressaten enn på avsenderen når vi vil nå frem med informasjon? Kanskje vi skulle tenke mer på video før vi tenker på tekst som formidles via søkemotorer? Det er sannsynligvis lite å tape på det. Helseinformasjon til alle, og særlig til dem som trenger det mest: Så derfor: Kjør video!

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 13/14-2019

Powered by Labrador CMS