Ketamin har tvilsom effekt og betydelig risiko

Å sitere en amerikansk forsker som i 2014 mente at behandlingen var lovende, hjelper lite når påfølgende forskning ikke har vist betydelig effekt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Erling Gilhus Hillestad

Innlegg: Erling Gilhus Hillestad, overlege i psykiatri, Lovisenberg sykehus

I DAGENS MEDISIN på nett svarer Andreas Wahl Blomkvist og Lowan Stewart på min kronikk, hvor jeg er kritisk til bruken av ketamin mot depresjon.

Forfatterne av debattilsvaret viser til en rekke studier som de hevder viser at ketamin har en antidepressiv effekt.

SVAK EFFEKT. Dersom man faktisk leser studien, vil man se at artiklene de henviser til, viser kortsiktig og relativt svak effekt, omhandler få pasienter, eller er ikke randomiserte effektstudier. I den største oversiktsartikkelen de viser til, ser man kun en liten reduksjon i depresjonssymptomer over syv dager.

Om man søker i Cochrane Library, som sammenstiller all forskningen som finnes på feltet, vil man også se en liten reduksjon i symptomer etter syv dager. Én studie viser mulig effekt etter 14 dager, men ikke klare holdepunkter for effekt utover dette.

Å sitere en amerikansk forsker som i 2014 mente at behandlingen var lovende, hjelper lite når påfølgende forskning ikke har vist betydelig effekt.

SKADEVIRKNINGER. Stewart og Blomkvist imøtegår ingen av mine bekymringer tilknyttet ketamin-behandling mot depresjon. Mitt poeng er at kortsiktig effekt på depresjonssymptomer får man av en rekke psykoaktive stoffer, for eksempel amfetaminer og benzodiazepiner. Disse ble også lansert som effektive medisiner mot depresjon. Imidlertid ser man problemer over tid med avhengighet, manglende effekt over tid, og alvorlige skadevirkninger.

Når det gjelder de syv dødsfallene i studiene til ketamin-preparatet Spravato, avfeies disse med å ikke være relatert til behandlingen. Imidlertid vil en slik sammenheng først bli klart når et stort antall allerede er døde, og en sikker sammenheng er vanskelig å bevise.

Hvis også eksisterende antidepressiva kan øke selvmordsrisikoen, bør dette i så fall føre til ytterligere forsiktighet med nye legemidler – inkludert ketamin

Spørsmålet er hvor mange som må dø under behandling før man kan anta at det er en sammenheng? I slike studier vet vi dessuten at pasienter med høy selvmordsrisiko ekskluderes.

BEKYMRINGSFULLT. Stewart og Blomkvist argumenterer med at eksisterende antidepressiva også kan øke selvmordsrisikoen. I så fall bør dette føre til ytterligere forsiktighet med nye legemidler inkludert ketamin.

De angir i sitt opprinnelige svar ikke å ha interessekonflikter. Stewart unnlater da å nevne at han selv gir ketamin-behandling til en pris på 3900 kroner per infusjon, og anbefaler et behandlingsløp ved sin klinikk som totalt koster 27.200 kroner for to ukers behandling.

At de avfeier bekymringer tilknyttet til ketamin-behandling mot depresjon, er derfor forståelig, men bekymringsfullt.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS