Ingen grunn til panikk?

Kjøttprodukter har ikke bare vært lenket til kreft i tykktarm, men også til kreft i noen andre organer samt hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, fedme og for tidlig død.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Tanja Kalchenko, lege i Oslo og fagmedlem i foreningen Helsepersonell for plantebasert kosthold (HePla)
I STEDET FOR å regne ut hvor mange krefttilfeller per år man kunne ha spart med et kosthold uten pølser, valgte Helsedirektoratet å illustrere klart og tydelig hvor «lite» risikoen for tykktarmkreft økte ved inntak av en pølse per dag. I NRK-programmet «Debatten» (29. oktober) om kjøtt og kreft uttalte også Kreftregisterets representant at: «Det er ingen grunn til panikk» (1).
Dette var overraskende for meg, og jeg lurer på om dette er helsemyndighetenes offisielle standpunkt. Ligger lojaliteten til helsemyndighetene andre steder enn hos folkehelsen.
BESVÆRLIGE TALL. 26. oktober kom rapporten til Verdens helseorganisasjon (WHO) der Det internasjonale kreftforskningsinstituttet, et fagpanel under Verdens helseorganisasjon (WHO), konkluderte med en overbevisende årsakssammenheng mellom bearbeidet kjøtt, som pølser, bacon og kjøttpålegg, og kreft i tykktarm (2). Rapporten regnet også ut at den relative risikoen øker med 18 prosent for hvert 50. gram bearbeidet kjøtt man spiser daglig.
Disse tallene var forvirrende for folk flest, noe som skapte debatt, og NRK inviterte blant annet Helsedirektoratet og Kreftregisteret til programmet sitt NRK Debatt (1).
Divisjonsdirektøren for folkehelse ved Helsedirektoratet, Linda Granlund, viste på en stor illustrasjon hun hadde med seg hvor «lite» kreftrisikoen økte hvis man spiser én porsjon bearbeidet kjøtt per dag. Videre poengterte hun at kjøtt er en naturlig del av kostholdet, selv om rapporten også konkluderer med en sannsynlig sammenheng mellom inntaket av ubehandlet rødt kjøtt og kreft.
GRUNN TIL PANIKK? Jeg fikk inntrykk at både Linda Granlund og forsker Paula Berstad fra Kreftregisteret ikke ønsket å benytte anledningen og minne alle om at kreft kan forebygges, og at kostholdsråd nummer én fra Nasjonalt råd for ernæring anbefaler et hovedsakelig plantebasert kosthold (7).
«Grunn til panikk» har vi hatt ganske lenge – det er bare ingen som vil snakke høyt om at verdens største kreftforskingsorganisasjoner (3, 4 og 5) og Harvard School of Public Health (6) fraråder å spise bearbeidet kjøtt, også i små mengder, på regelmessig grunnlag.
Videre er en dårlig «nyhet» at ikke bare pølser, men også magert kyllingpålegg og de aller fleste ferdigproduktene av kjøtt vi har på markedet, som regnes som bearbeidet kjøtt (2). Det finnes altså ingen trygg nedre grense for hvor mye bearbeidet kjøtt som er kreftfremkallende.
PØLSEKULTUREN. Samtidig kommer hele 50 prosent av kjøttinntaket i norsk kosthold nettopp fra bearbeidet kjøtt (7). Til og med barnebursdager feires som regel med pølser.
Pølsekulturen står sterkt i Norge, og det er viktig at helsemyndighetene gir råd som er lett å etterfølge. Hvorfor kan ikke Helsedirektoratet oppfordre til «så lite pølser og annet bearbeidet kjøtt som mulig»? Norge ligger jo i verdenstoppen når det gjelder tykktarmskreft (8).
Cancer Research UK, en stor britisk non-profit kreftforskningsorganisasjon, sier følgende på sine nettsider i det ferske innlegget: «So how much is a «sensible» amount of meat? This is a much trickier question to answer. The evidence so far doesn’t point to a particular amount that’s, in terms of cancer risk, likely to be «too much». All we can say is that on the whole, the risk is lower the less you eat».
RISIKO. Kjøttprodukter har ikke bare vært lenket til kreft i tykktarm, men også til kreft i noen andre organer samt hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, fedme og for tidlig død. Strengt tatt er risikoen unødvendig fordi kjøtt i utgangspunktet er en vare man ernæringsmessig fint kan klare seg uten. Helsedirektoratet har anerkjent at vegetarkost kan være fullstendig næringsmessig (10).
Eller tror noen at vi får mangelsykdommer av å slutte å spise pølser?
Ingen oppgitte interessekonflikter
Kilder:
1) NRK Debatt 29/10-2015: https://tv.nrk.no/serie/debatten/NNFA51102915/29-10-2015
2) Véronique Bouvard, Dana Loomis, Kathryn Z Guyton, Yann Grosse, Fatiha El Ghissassi, Lamia Benbrahim-Tallaa, Neela Guha, Heidi Mattock, Kurt Straif, International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. The Lancet Oncology, 2015 (in press)  doi:10.1016/S1470-2045(15)00444-1. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470204515004441
(International Agency for Research on Cancer. Volume 114: Consumption of red meat and processed meat. IARC Working Group. Lyon; 6–13 September, 2015. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum (in press). http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf
3) Worlds Cancer Research Fund, WCRF (Lenke er her http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/cancer-prevention-recommendations/animal-foods) «Limit consumption of red meats (such as beef, pork and lamb) and avoid processed meats.»
4) International Agency for Research on Cancer, European Code Against cancer (IARC er WHOs og FNs samarbeidsorganisasjon mot kreft) (Lenke er her http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/): «Avoid processed meat; limit red meat…»
5) American Institute for Cancer Research (lenke er her og her http://www.aicr.org/enews/2014/08-august/faq-processed-meat-and.html og http://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/recommendations-for-cancer-prevention/rec ommendations_05_red_meat.html): «Research suggests that regularly eating even small amounts of cold cuts, bacon, sausage and hot dogs increase colorectal cancer risk, which is why AICR recommends avoiding these foods, except for special occasions.»
6) Harvard School of Public Health, Healthy Eating Plate (Lenke er her http://www.health.harvard.edu/healthy-eating-plate) «..avoid bacon, cold cuts, an other processed meats»
7) Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer – Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag
8) Kreftregisteret, Tykk- og endetarmskreft: http://www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Fakta-om-kreft-test/Tykk--og-endetarmskreft/
9) Cancer Research UK http://scienceblog.cancerresearchuk.org/2015/10/26/processed-meat-and-cancer-w%20hat-you-need-to-know/
10) https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/naringsrik-vegetarkost
Kronikk og debatt, Dagens Medisin 20/2015

Powered by Labrador CMS