Hvem eier intensivsykepleie-studentene?

Er helseforetakene og enkelte sykehus i ferd med å gjøre seg selv en bjørnetjeneste ved forhindre normal studieprogresjon hos intensivsykepleiestudentene? Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) og Forsknings- og utdanningsutvalget (FoUU) er bekymret.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Kristin Sunde Flatlandsmo
Kristin Sunde Flatlandsmo

Innlegg: Kristin Sunde Flatlandsmo, universitetslektor ved OsloMet – Storbyuniversitetet og intensivsykepleier ved Diakonhjemmet sykehus 
Hege Vistven, høgskolelektor ved Lovisenberg Diakonale Høgskole
Michael André Helnes Mortensen, høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet
Haakon Hovde, intensivsykepleier ved Sykehuset i Vestfold (SiV) og master i intensivsykepleie 
Paula Lykke, leder av Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS)

COVID-19-PANDEMIEN har satt intensivsykepleie på agendaen, og sjeldent har yrket vårt vært mer fremme i mediene enn våren 2020. Det store behovet for intensivsykepleiere som kan ta vare på pasienter som er rammet av covid-19, har fått rikelig omtale.

Utdanning av intensivsykepleiere foregår på landets universiteter og høgskoler, og består av både teoretiske emner og praksisstudier. Praksisstudiene foregår på intensiv-, overvåknings og postoperative avdelinger, hvor studentene har krav på kompetent veiledning av en intensivsykepleier. Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å sikre at kvaliteten på teori og praksis er tilfredsstillende.

Hege Vistven
Hege Vistven

Det er korttenkt å ta studentene ut i beredskapspraksis for å benytte dem som arbeidskraft

REKRUTTERINGSTILTAK. For intensivsykepleiere er det ikke noe mystisk ved pasienter som blir kritisk syke av covid-19. De får komplikasjoner og organsvikt i ett eller flere vitale organer; utfordringer som intensivsykepleiere jobber med til daglig. Under master- og videreutdanning i intensivsykepleie får studentene kompetanse i å håndtere pasienter med svikt i vitale organer, samt å forebygge og behandle komplikasjoner.

I tillegg til ordinær studentstatus har de fleste intensivsykepleiestudentene utdanningsstilling som er finansiert av et helseforetak. Helseforetakene tilbyr dette som et rekrutteringstiltak mot at studentene har bindingstid til sykehuset. Gjennomsnittlig bindingstid er 2,5 år etter endt studie. 

UTFORDRINGEN. Mange intensivsykepleiestudenter med utdanningsstilling opplevde å bli tilbakekalt på sykehuset, og de ble satt i en beredskapsturnus i forbindelse med covid-19 pandemien. Det er naturlig at intensivsykepleiestudentene skal bidra i krisen, men de ble også stilt overfor en utfordring: Studiestedet forventer normal progresjon, samtidig som helseforetaket regner med at de kan «disponere» studenten som arbeidskraft i en krisesituasjon.

Bent Høie og Kunnskapsdepartementet har bedt utdanningsinstitusjonene og helseforetakene om å tilrettelegge for at studieprogresjonen opprettholdes så langt det er mulig, uten å redusere faglige krav i utdanningene (KD 2020). Til tross for pandemien, har alle landets intensivsykepleiestudenter gjennomført praksisstudier dette semesteret.

TELLENDE PRAKSIS. Forsknings- og utdanningsutvalget (FOUU) er stolt av landets utdanningsinstitusjoner og helseforetak som har tilrettelagt for gjennomføring av praksisstudier, og dette har latt seg gjøre fordi utdanningene og praksisfeltet har lang tradisjon med å samarbeide.

Der intensivsykepleiestudentene har blitt beordret av arbeidsgiver, har arbeidstimene blitt tellende som praksis så lenge de har fått arbeidsoppgaver som er relevante for utdanningen. Der det ikke har vært mulighet for veiledning fra kontaktsykepleier, har lærerne økt oppfølging av studenten.

Erfaringene har likevel vært varierte.

FØLER SEG UTNYTTET. Noen studenter har hatt rikelig tilgang til læresituasjoner, mens andre ikke har blitt prioritert til å arbeide med akutt kritisk syke pasienter, med eller uten covid-19. Samtidig har vi også fått historier fra studenter som har fått endret turnus, til tross for at det ikke er innlagte covid- 19 pasienter. De rapporterer om at de føler seg utnyttet, med liten mulighet til å påvirke sin egen arbeids- og studiehverdag.

Noen sykehus har prioritert å lære opp helsepersonell fra andre avdelinger på intensivavdelingene, foran å la intensivsykepleiestudentene ha ansvar for intensivpasientene. 

BEKYMRING. Ved en ny smittetopp er FoUU bekymret for at arbeidsgivere og helseforetak ikke klarer å tilrettelegge for at intensivstudentene skal få gjennomført praksisstudier etter krav i studiets rammeplan. FoUU mener at ved en ny smittetopp må man forsøke til det ytterste å la intensivstudentene få gjennomført veiledet praksisstudier og teori.

Det er korttenkt å ta studentene ut i beredskapspraksis for å benytte dem som arbeidskraft. Risikoen man løper ved å ta ut studenter fra utdanningsløpet er at utdanningene ikke har muligheter for å kunne uteksaminere studenten på grunn av manglende kvalitet på praksisstudier. Dette vil gi færre utdannede intensivsykepleiere, noe som kan gå ut over behandling av akutt kritisk syke pasienter.

EN VARSLET KRISE. Koronapandemien kom brått på samfunnet, mens mangelen på intensivsykepleiere har vært en varslet krise av NSFLIS og Riksrevisjonen. Utdanning av intensivsykepleiere må prioriteres!  

FoUU ønsker at det delte eierskapet av intensivsykepleiestudentene mellom helseforetakene og studiestedene må fremme utdanning av funksjonsdyktige og kompetente intensivsykepleiere som kan behandle akutt og kritisk syke pasienter også i fremtiden.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Forfatterne er medlemmer av FoUU og NSFLIS.

Powered by Labrador CMS