Hva er vårt nærmeste akuttsykehus?

Hvor er nærmeste akuttsykehus for befolkningen i Lister og sørlige Rogaland? Vi mener det er helt avgjørende å ha akuttberedskapen på sykehuset i Flekkefjord på plass.

Publisert
Hans Fr. Grøvan

Innlegg: Hans Fr. Grøvan, daglig leder I Lister Næringsforening

MEDIEOPPSLAGENE I DET siste omkring situasjonen rundt bemanningen av Sørlandets sykehus avdeling i Flekkefjord har skapt uro og sterk bekymring blant medlemmene i Lister Næringsforening, som i dag teller 190 medlemsbedrifter.

Et fullt utbygd akuttsykehus med akuttkirurgi og traumebehandling er en viktig forutsetning for å skape trygghet for lokalbefolkning og næringsliv i sykehusets nedslagsfelt. Dette var også lagt til grunn i den nasjonale sykehusplanen Stortinget vedtok.

RASK AKUTTHJELP? For sentrale deler av næringslivet i regionen har et fullt utbygd akuttsykehus vært et viktig premiss for å skape den nødvendige tryggheten for ansatte i bedriftene. I arbeidet med å skape ny og utvidet aktivitet inn mot nasjonale og internasjonale aktører i eksempelvis offshorebransjen, har ofte spørsmålet vært stilt: Hvor er nærmeste akuttsykehus? Da har det frem til nå vært positivt å kunne opplyse om at det tilbudet finnes i vår nærhet.

Helseforetakenes sørge for-ansvar kan ikke avgrenses til Helse Sør Øst, dersom det er mer nærliggende at Helse Vest bidrar til å levere tjenestene til regionen

Havvind-markedet utvikler seg nå til en stor og viktig industrisatsing i vår region, med de første utlyste feltene rett utenfor vår kyst. Havvind er et marked som Lister kommunene sammen med næringslivet jobber aktivt med å lykkes i, og som kan gi mange nye arbeidsplasser i regionen. Det samme spørsmålet får vi fra de store potensielle utbyggerne i havvind-markedet, som mange av våre medlemsbedrifter nå arbeider aktivt for å kunne levere oppdrag til.

FULLVERDIG AKUTTFUNKSJON! Vi mener det er helt avgjørende å ha akuttberedskapen på sykehuset i Flekkefjord på plass. Skal vi fortsette å lykkes med å gjennomføre og utvikle store næringslivssatsinger i regionen, må det ikke være tvil om at infrastruktur som akuttsykehus må være på plass. Mange av våre medlemsbedrifter driver i en bransje hvor det er daglig risiko for personskade.

Tryggheten og vissheten om rask hjelp som et lokalt sykehus med fullverdig akuttfunksjon kan gi, er uvurderlig og ekstremt viktig.

FRYKT FOR NEDBYGGING. Medlemsbedriftene i Lister Næringsforening sliter med rekruttering i dagens arbeidsmarked. Skal man lykkes i denne harde konkurransen, er man ofte avhengig av å skaffe jobbe til to voksne i en husholdning. Sykehuset i Flekkefjord har mange kompetansearbeidsplasser som kan være svært relevant for den ene i en husholdning som velger å bosette seg i regionen.

Frykten for å miste et fullverdig akuttsykehus er at dette er starten på en nedbygging av sykehuset i vår region som vil bety tap av mange kompetansearbeidsplasser. En slik utvikling kan gjøre arbeidet med å skaffe mennesker til å fylle de mange spennende kompetansestillingene i vårt næringsliv, ytterligere vanskeligere framover.

NYE VEIER? Gjennom mediene har vi forstått at forsøkene på å skaffe den nødvendige kompetansen for alle akuttfunksjoner til sykehuset i Flekkefjord, har vært vanskelig. Det er et uttrykk for en rekrutteringsutfordring som er gjenkjennbar for mange helseforetak i landet.

Lister Næringsforening er opptatt av å søke nye veier for å skaffe nødvendig kompetanse for å opprettholde akuttfunksjonene også innen kirurgi og traumebehandling. Det bør tas initiativ til mer samarbeid over helseregiongrensene. Når det har vist seg vanskelig å finne tilfredsstillende og varige løsninger innenfor Sørlandets sykehus, bør det tas kontakt mot Helse Vest, nærmere bestemt Universitetssykehuset i Stavanger.

VINN-VINNSITUASJON? «Sørge for»-ansvaret til helseforetakene kan ikke avgrenses til Helse Sør Øst, dersom det er mer nærliggende at Helse Vest bidrar til å levere tjenestene til regionen. Flekkefjord sykehus har i dag pasientgrupper som også tilhører sørlige del av Rogaland. Sykehuset er også en viktig aktør for å skape trygghet for næringsvirksomhet i hele sør-Rogaland. Det er kort vei mellom Flekkefjord og Stavanger, noe som bør gjøre det enklere å utvide det allerede eksisterende samarbeidet om tjenester til befolkningen. Dette gir naturlige kontaktpunkter for å etablere mer samarbeid vestover.

Lister Næringsforening ber om at det tas initiativ, og deltar gjerne også selv, for å drøfte muligheten for å få til et samarbeid som kan bli en vinn-vinnsituasjon for både sykehuset i Stavanger og Flekkefjord. Ingen muligheter for å få til varige løsninger for akuttfunksjonene bør være uprøvd.

Klarer man å få til en vinn-vinnsituasjon for begge sykehusene, kan dette også bli en vinnersak for hele næringslivet og befolkningen i Listerregionen og Sør- Rogaland.


Interessekonflikt/disclaimer
: Lister Næringsforening, en medlemsorganisasjon for nærmere 200 bedrifter i Listerregionen som er i nedslagsfeltet til Sørlandets Sykehus, avdeling Flekkefjord.

Powered by Labrador CMS