Helseplattformen er et riktig valg

Vi har full tillit til at Helseplattformen er det riktige valget for Midt-Norge, og den valgte løsningen for fellesjournal er mulig å realisere innen fem–ti år.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Helge Garåsen
Helge Garåsen

Innlegg: Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune

MEDIEOPPSLAG DE siste dagene kan skape et inntrykk av at Trondheim kommune er i tvil om valg av løsning og leverandør til Helseplattformen. Dette stemmer ikke. Vi står fullt og helt bak prosjektet Helseplattformen og valget av Epic som leverandør.

Vi mener at vi sammen med Helse Midt-Norge har valgt den løsningen som fyller helsetjenestens kvalitets- og fagkrav best, til beste for pasienten. Og vi har full tillit til at dette er det riktige valget for regionen.

Les også: Kan ny teknologi endre arbeidsprosessene til det bedre?

ENIGHET. Det har vært gjennomført en stor offentlig anskaffelsesprosess basert på en omfattende felles kravspesifikasjon. Trondheim kommune og de andre kommunene har deltatt med fagfolk i utformingen av krav til løsning. Kommune og sykehus har vært enig om alle krav. Kommunen har vært tett på i den konkurransebaserte dialogen hvor leverandørene har kommet med sine tilbud. Noen leverte tilbud som inkluderte flere løsninger og leverandører. Ingen av dem nådde opp i konkurransen.

Den valgte løsningen for en felles journalløsning er den løsningen som er mulig å realisere innenfor en tidshorisont på fem–ti år.

STORT HANDLINGSROM. Selv om den tekniske løsningen er omfangsrik, har Epic lagt til rette for at systemet/løsningen kan snakke sammen med andre løsninger, basert på internasjonale standarder.

Vi er godt forberedt på å innføre et nytt samhandlingsverktøy på tvers av helsetjenestene i Midt-Norge – for å realisere målbildet for «Én innbygger – en journal»

Dette gir oss et stort handlingsrom både for integrasjoner og innovasjon. Nye systemer skal i fremtiden kunne kobles sammen med løsningen, og de eksisterende systemene som skal integreres, kan videreføres sammen med Epic- løsningen.

INNSPILL FRA DANMARK. I medieomtalen er det også blitt referert til Sundhedsplattformen i Danmark, der det har vært, og er, utfordringer i bruk av løsningen. Helseplattformen, inkludert flere medarbeidere fra Trondheim kommune, har vært på flere besøk i København, og vi har fått gode og viktige innspill som vi kan lære av.

Et viktig læringspunkt er å starte planlegging og organisering av innføringsprosjektet tidlig nok, slik at de involverte aktørene er godt nok forberedt.

Vi mener vi er godt forberedt på å sette i gang innføringen av et nytt samhandlingsverktøy på tvers av helsetjenestene i Midt-Norge – for å realisere målbildet for «Én innbygger – en journal»

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS