Helsehjelp og ytringsfrihet skal ikke være en forbrytelse

Vi oppfordrer tyrkiske myndigheter til å heve takhøyden for sine innbyggeres ytringer, og om å stoppe forfølgingen av leger som utøver sin profesjonsplikt. Vi krever at Şebnem Korur Fincanci løslates fra varetekt, og at tiltalen mot henne frafalles umiddelbart.

Publisert
Anne-Karin Rime

Innlegg: Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen 

OM KORT TID starter rettsaken mot presidenten i Den tyrkiske legeforening, Şebnem Korur Fincanci. Fincanci har sittet i varetekt siden 26. oktober. Saken mot henne skal opp for retten lille julaften. Hvorfor skjer dette?

Etter å ha blitt vist videoklipp av to personer som skal ha blitt eksponert for giftige gasser, og viste tegn på kramper og delirium, tok Fincanci til orde for en uavhengig gransking i tråd med internasjonalt anerkjent praksis.

Det er ikke uten grunn at Fincanci så seg nødt til å si tydelig ifra. Hun er forpliktet til det.

I skyggen av krig, økonomisk uro i verden og i påvente av en hard vinter, er det mer enn noen gang maktpåliggende å stå opp for det sivile samfunn og menneskerettighetene.

ET LØFTE. Genève-erklæringen, ofte referert til som det moderne legeløftet, er selve fundamentet for legers profesjonsetikk. Erklæringen åpner med å knesette noen umistelige verdier: At medisinfaget skal tjene menneskeheten, at pasientens helse og velvære skal være legens første prioritet, at pasientens autonomi og verdighet skal respekteres, at leger skal respektere menneskeliv, og at legen ikke skal tillate at alder, sykdom, funksjonshemming, tro, etnisitet, kjønn, nasjonalitet, politisk tilhørighet, rase, seksuell orientering, sosial status eller noen annen faktor skal stå mellom legens plikt og pasienten.

Leger har med andre ord plikt til å hjelpe pasienter – og denne plikten gjelder uansett. Leger har også plikt til å uttale seg mot tortur og mishandling. Dette er en plikt som både Verdens legeforening (WMA), Verdens psykatriske forening (WPA) og Det internasjonale sykepleierforbundet (ICN) slår fast gjelder for helsepersonell.

I FARE. Det sier seg selv at om leger risikerer straffeforfølgelse for å etterleve sin profesjonsetikk, er i prinsippet alle innbyggere i fare. En slik utvikling kan aldri aksepteres.

Tyrkiske leger, blant dem professor Fincanci, har også blitt straffeforfulgt tidligere. I 2019 ble medlemmene av sentralstyret i Den tyrkiske legeforening dømt til fengsel for å ha publisert utsagn om at krig er skadelig for folkehelsen. I 2013 var det demonstrasjoner i Geziparken i Istanbul. Den tyrkiske legeforening behandlet demonstranter som var utsatt for tåregass og annen politivold. Dette førte til en tiltale om «å ulovlig opprette behandlingssteder i området».

ET KRAV. Vi i Den norske legeforening oppfordrer tyrkiske myndigheter til å heve takhøyden for sine innbyggeres ytringer. Vi ber tyrkiske myndigheter slutte å forfølge leger som utøver sin profesjonsplikt. Vi ber tyrkiske myndigheter om å etterleve menneskerettighetene og beskytte dem som arbeider for å forsvare disse.

Julehøytiden står for døren. Men i skyggen av krig, økonomisk uro i verden og i påvente av en hard vinter, er det mer enn noen gang maktpåliggende å stå opp for det sivile samfunn og menneskerettighetene.

Vi oppfordrer alle organisasjoner og myndigheter til å støtte Şebnem Korur Fincanci – og kreve at hun løslates fra varetekt og at tiltalen mot henne frafaller umiddelbart.

Powered by Labrador CMS