Flokkimmunitet uten smittevern og vaksine er en farlig korona-strategi

Dessverre ser vi at tanken om å la viruset få herje fritt i befolkningen for å skape flokkimmunitet, også finner støtte i Norge – selv blant enkelte forskere og leger. Med en slik strategi er det fare å miste kontrollen og ikke klare å spore opp smittekildene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Kronikk: Jörn Klein, professor i mikrobiologi og smittevern, Universitetet i Sørøst-Norge
Gunnar Hasle, Ph.D. spesialist i infeksjonssykdommer ved Reiseklinikken
Knut Eldjarn, spesialist i indremedisin og geriatri og tidligere president i Legeforeningen
Dag Jacobsen, avdelingsleder og professor ved Oslo universitetssykehus (OUS)
Dag Svanæs, professor i informatikk ved NTNU
Gunhild Alvik Nyborg, lege, Ph.D., Exam. Oecon., postdoktor ved OUS
Gunnar Kvåle, dr.med. professor emeritus i internasjonal helse

Jörn Klein

DEN SÅKALTE «Great Barrington»-erklæringen, som tar til orde for å avskaffe tiltakene mot koronaviruset for å oppnå naturlig flokkimmunitet, er utarbeidet av en liten gruppe forskere i England og USA med støtte fra American Institute for Economic Research (AIER), en konservativ tankesmie som også har uttalt seg kritisk til behov for tiltak mot klimaendringer.

Dessverre ser vi at tanken om å la viruset få herje fritt i befolkningen for å skape flokkimmunitet, også finner støtte i Norge - selv blant enkelte forskere og leger. Dette skjer til tross for de dramatiske konsekvensene vi har sett i Brasil, USA og Sverige når man har forsøkt å tilnærme seg en slik strategi.

UT AV KONTROLL? De siste ukene har vi sett over hele verden, spesielt blant våre europeiske naboer, at antallet SARS-CoV-2-infiserte mennesker har økt.

Norge har fortsatt en moderat forekomst, men det er fare for en eksponentiell spredning. Den økte spredningen av SARS-CoV-2-infeksjoner skyldes i første rekke private arrangementer, som familiefester, bryllupsfeiringer og andre sammenkomster. De fleste tilfellene er blant unge, som blir lite påvirket av covid-19

Det er fare for at man etter hvert mister kontrollen, og ikke klarer å spore opp smittekildene. Da kan den nye smittebølgen spre seg til alle deler av befolkningen, inkludert spesielt sårbare risikogrupper, og en overbelastning av helsesystemene kan forventes. Dette vil ikke bare påvirke behandlingen av pasienter med covid-19, men all medisinsk behandling.

BEKYMRINGSFULLT. Vi ser derfor med bekymring på at noen ivrer for smittespredning i store deler av befolkningen, som en strategi for å bekjempe covid-19-pandemien. Underskriverne av Great Barrington-erklæringen ber om umiddelbar oppheving av alle restriksjoner på offentlig og privat liv, inkludert alle avstandsregler. Erklæringen forsøker å gi en faglig og vitenskapelig legitimitet til en populistisk politikk som i sin ytterste konsekvens er villig til å ofre de gamle og svake i samfunnet – for å la de unge og friske leve sine liv mest mulig uforstyrret under pandemien.

Great Barrington-erklæringen forsøker å gi en faglig og vitenskapelig legitimitet til en populistisk politikk, som i ytterste konsekvens er villig til å ofre gamle og svake for at unge og friske kan leve mest mulig uforstyrret under pandemien

Vi anerkjenner at smittevernstiltakene er en belastning for befolkningen vår, og vi vet at de delene av helsevesenet som ikke er tilknyttet covid-19, også affiseres av pandemien og restriksjonene for å slå denne ned.

Vi er likevel overbevist om at skadene som, direkte eller indirekte, truer oss ved en ukontrollert spredning, vil overstige denne byrden mange ganger og kan føre til en humanitær og økonomisk katastrofe. I en uttalelse fra «John Snow Memorandum», publisert i The Lancet (14/10-2014), uttaler mange internasjonale eksperter de samme bekymringene og fraråder på det sterkeste å følge strategien for ukontrollert smittespredning.

ALVORET. En ukontrollert infeksjon vil føre til en sterk økning i antall døde. Selv med streng isolering av eldre og andre sårbare grupper vil det være vanskelig å hindre at smitten sprer seg til dem. Sverige mislyktes med dette. I tillegg til eldre er det mange andre ulike risikogrupper som vanskelig kan isoleres for å bli effektivt beskyttet. Mennesker med fedme, diabetes, kreft, nyresvikt, kols og leversykdom, i tillegg til gravide, har en økt risiko for et alvorlig sykdomsforløp med covid-19.

En mulig komplikasjon av covids-19-sykdom er det såkalte «long covid»-syndromet, som gir ulike langvarige skader på luftveiene, nervesystemet eller andre organer, og som kan begrense livskvaliteten, arbeidsevnen, og kanskje også forventet levealder.

Videre vet vi ikke sikkert hvor lenge immuniteten etter en infeksjon vil vare. Det er fortsatt stor usikkerhet om nettopp de mindre symptomatiske infeksjonene, som er vanlig hos yngre mennesker, vil gi senere immunitet.

NY DUGNAD MÅ TIL. Europa står åpenbart midt i en ny bølge av covid-19 smitte som er i ferd med å nå Norge. Det er nå vi som samfunn settes på prøve.

Ved en nasjonal dugnad ble epidemien slått ned til et akseptabelt nivå før sommeren, men vi har handlet for sent da smitten kom tilbake.

Vi trenger derfor en ny dugnad for å slå ned epidemien – fordi det er godt håp om en effektiv vaksine som sammen med smitteverntiltak kan bringe oss tilbake til en normal hverdag innen rimelig tid.

INGEN FARBAR VEI. Medisinsk, sosialt og økonomisk er det ikke noe alternativ å la smitten herje fritt i befolkningen. I møte med et så alvorlig – og for mange et dødelig virus – er det uetisk å planlegge for en flokkimmunitet uten vaksinering i vårt eget århundre.

Vi vil derfor ta avstand fra dem som ser dette som en farbar vei.

Vi støtter Verdens helseorganisasjon (WHO) og det store flertallet av internasjonale fageksperter som blant annet står bak det nylig publiserte «John Snow Memorandum».

Vi viser til Mahatma Gandhis visdomsord om at kvaliteten på et samfunn kan måles ved hvordan de behandler sine svakeste. Det er et slikt samfunn vi vil ha i Norge.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS