Dyrere akupunktur for kronisk syke kan ennå forhindres

Det ligger an til at det fra 1. januar innføres moms på akupunktur – til tross for at akupunktur er anbefalt behandling for kronisk syke pasienter. Støre-regjeringen har fremdeles mulighet til å forhindre dette.

Publisert
Mona Solberg
Mona Solberg

Innlegg: Mona Solberg, nestleder og forskningsansvarlig i Akupunkturforeningen, med støtte fra Mental Helse Ungdom, Brystkreftforeningen, Norsk forening for slagrammede, Landsforeningen for amputerte, Norsk Revmatikerforbund og Ryggforeningen

GJENNOM AKUPUNKTUR får kronisk syke bedre helse og livskvalitet. Innføring av moms vil frata mange av dem denne muligheten.

Saken skriver seg tilbake til Solberg-regjeringen, som fra 2021 innførte moms på tjenester fra behandlere uten offentlig autorisasjon. Samtidig ba Stortinget regjeringen om å vurdere autorisasjon for akupunktører. Regjeringen ønsket ikke autorisasjon, og innfører derfor moms fra 2022.

I statsbudsjettet er dette en «usynlig post» uten spesifisert proveny, slik at de politiske partiene «skal slippe» å ta stilling til innføringen. Dette vil ramme mer enn 150.000 personer hvert år.

MANGLER FORSTÅELSE. Det er en manglende forståelse for hva det vil si å leve med kronisk sykdom. Flertallet av dem som bruker akupunktur, har kronisk sykdom. Mange har tidsbegrensede trygdeytelser eller er uføretrygdede, og står dermed i fare for ikke lenger å ha råd til den behandlingen som hjelper dem i hverdagen.

Er det riktig at staten skal tjene penger på personer med angst og depresjon, lammelser og smerter etter hjerneslag, amputerte med fantomsmerter, ryggpasienter, migrenepasienter, gravide med bekkenløsning – eller brystkreft-overlevere som står på antiøstrogen behandling med kraftige hetetokter?

Vi har spurt brukere av akupunktur om noen kan tenke seg å fortelle sin historie offentlig for å belyse hvilke konsekvenser et momspåslag vil ha. Responsen var stor. I løpet av to dager fikk vi inn over 30 pasienthistorier.

FORUNDREDE BRUKERE. Pasientene kommer fordi de har lidelser der akupunktur er anbefalt behandling, eller fordi de trenger et alternativ til medikamenter. Noen bruker akupunktur sammen med trening og fysioterapi, og har god effekt av det. Andre kommer for lidelser hvor det ikke finnes annen behandling, og de fleste av pasienthistoriene handler om personer som allerede har forsøkt alt hva det offentlige helsevesen har å tilby.

Pasientene undrer på om det er riktig at staten skal tjene penger på personer med angst og depresjon, lammelser og smerter etter hjerneslag, amputerte med fantomsmerter, ryggpasienter som allerede har forsøkt alt hva helsevesenet har å tilby, migrenepasienter som ikke responderer på medikamentene, gravide med bekkenløsning, eller brystkreft-overlevere som står på antiøstrogen behandling med kraftige hetetokter?

EN KLAR OPPFORDRING. Disse pasientene erfarer at akupunktur virker for sine plager. De ønsker å bli hørt av politikerne, og ber om at det ikke innføres moms. Det har aldri vært moms på akupunktur.

Akupunktur er en evidensbasert behandlingsform som benyttes ved 37 prosent av norske sykehus. For de fleste av tilstandene over finnes det forskningsdokumentasjon, se også herherher og her!

Akupunkturforeningen, Mental Helse Ungdom, Brystkreftforeningen, Norsk forening for slagrammede, Landsforeningen for amputerte, Norsk Revmatikerforbund og Ryggforeningen vil oppfordre helse- og omsorgskomiteen til aktivt å ta saken opp igjen, og denne gangen også diskutere om det faktisk er ønskelig å momsbelegge disse pasientene som selv betaler for akupunktur – og dermed står «utenfor helsekøene». De ønsker å gjøre alt de kan for å bedre sin helsesituasjon.

KUN FOR NOEN? Arbeiderpartiet (Ap) har som mål å skape et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygge sykdom og utjevne sosiale forskjeller.

Senterpartiet (Sp) ønsker like muligheter for alle til å ta vare på egen helse.

Innføring av 25 prosents moms på anbefalt behandling bidrar til det motsatte. Akupunktur blir da kun tilgjengelig for dem med god råd.

FRITAK ER MULIG. Om lag 40 prosent av Akupunkturforeningens medlemmer er helsepersonell. De øvrige medlemmene har fire års offentlig godkjent bachelorgrad i akupunktur ved Høyskolen Kristiania.

Fordi akupunktører ikke er offentlig autorisert, er det ikke en beskyttet tittel. Det betyr at også behandlere med korte kurs kaller seg akupunktører. Så lenge man ikke er autorisert, stilles det ikke krav til utdanning, journalplikt og tilsyn.

Akupunkturforeningen og brukerorganisasjonene mener dette er utrygt. Vi ønsker derfor at akupunktører blir autorisert helsepersonell. Det vil gi momsfritak, kvalitetssikring og tilsyn, og tjenesten vil fortsette å være tilgjengelig. Et helsepersonellnummer gjør også samhandling med fastlegen lettere via helsenett, slik at epikrisene ikke må gå per post.

TID TIL Å SNU. Enn så lenge, og i påvente av offentlig autorisasjon, bør det ikke innføres moms på akupunktur. Ap, Sp og SV, sammen med Rødt, MDG og med støtte fra Frp, har tidligere engasjert seg for at behandlere uten autorisasjon, også kan få fritak for moms, dersom de må «anses å yte helsehjelp», jamfør stortingsvedtak 328/2020.

Den gangen var partiene i opposisjon. En snikinnføring av moms på akupunktur, står i motsetning til det tidligere engasjementet. Nå har de aktuelle partiene makt til å lytte til – og finne – løsninger som gagner sårbare pasienter.

Det er ennå tid til å snu.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS