HOLDEN-UTVALGET: Økonomiprofessor Steinar Holden leder utvalget som skal se på de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene. Tirsdag leverte utvalget sin første delrapport. Foto: Berit Roald / NTB

Foto:

Holden-utvalget: Gode argumenter for lettelser i tiltaksnivået nå

Det er uklart om gevinsten ved å forsinke smittespredning er stor nok til å forsvare strenge smitteverntiltak, skriver Holden-utvalget i sin første delrapport.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Ekspertgruppen vil peke på at det er gode argumenter for lettelser i tiltaksnivået nå, skriver Holden-utvalget i sin første delrapport som ble offentliggjort tirsdag kveld.

Utvalget ble satt ned i januar og har fått i oppdrag å vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene.

I rapporten peker ekspertgruppen på at omikron gir mindre risiko for alvorlig sykdom, og at utbredt vaksinering har gitt betydelig beskyttelse.

Nå er situasjonen endret og usikkerheten i kunnskapsgrunnlaget er betydelig redusert. Holden-utvalget i rapporten

– Lettelser av tiltak vil gi raskere smittespredning og større belastning på helsevesen og samfunnet for øvrig, men perioden med høy smitte og stor belastning vil trolig bli kortere. Flere vil bli smittet slik at sykdomsbyrden blir noe større. Men samtidig blir tiltaksbyrden mindre, på grunn av mindre strenge tiltak og en kortere varighet av tiltakene, skriver ekspertgruppen.

Ny situasjon

Holden-utvalget mener det overordnede strategiske bildet har endret seg. Før befolkningen ble vaksinert og da omikronvarianten kom til Norge, var det ifølge ekspertgruppen sterke argumenter for å holde smittenivået lavt for å unngå å overbelaste helsevesenet og samfunnet.

– Nå er situasjonen endret og usikkerheten i kunnskapsgrunnlaget er betydelig redusert, skriver Holden-utvalget i rapporten.

Utvalget viser også til erfaringer fra Danmark og Storbritannia som tyder på at sykehuskapasiteten vil være tilstrekkelig til tross for sterk vekst i smittespredningen.

Negative konsekvenser

Holden-utvalget mener beslutningen om tiltaksnivå nå er mer åpen. Ifølge ekspertgruppen er det argumenter som taler for et relativt strengt tiltaksnivå for å forsinke smittespredningen, blant annet for å lette sykdomsbyrden og belastningen på helsevesenet.

Samtidig er det argumenter som taler for å lette på tiltaksnivået. Ekspertgruppen legger vekt på at smitteverntiltakene har en rekke negative konsekvenser, særlig for barn og unge som selv løper en liten risiko ved infeksjon.

– Ved å lempe på de mest belastende tiltakene, ville tiltaksbyrden bli redusert betydelig, står det i rapporten.

Ekspertgruppen mener også det er uklart om gevinsten ved å forsinke smittespredningen er stor nok til å forsvare strenge smitteverntiltak i en periode.

– Beslutninger om tiltaksnivået nå bør ses i sammenheng med en plan for tiltaksnivået på lengre sikt, står det i rapporten, og videre:

– Hvis man ikke ønsker langvarige strenge smitteverntiltak, må det vurderes om gevinsten ved strenge tiltak for å utsette smitten i en periode mer tilstrekkelig til å forsvare tiltaksbyrden. Hvis gevinsten er for liten, bør tiltakene lettes på raskt.

oda.ertesvag@ntb.no

Powered by Labrador CMS