TILLIT: Rapporten viser også at god kvalitet på offentlige tjenester er tillitsskapende, også blant innbyggerne som i utgangspunktet har lavere tillit.

Tilliten til myndighetene sank etter pandemien

Tilliten til myndighetene har sunket for alle aldersgrupper, landsdeler og kjønn, viser tall fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Publisert Sist oppdatert

DFØ stilte 2500 personer spørsmål om tillit til det offentlige våren 2021 og høsten 2022. Rapporten er en oppfølging av Innbyggerundersøkelsen, som gjennomføres annethvert år. Selv om tillitsnivået i Norge er blant det høyeste i verden, sank det mellom 2021 og 2022.

– Mens vi så at tilliten til offentlige institusjoner styrket seg under pandemien, ser vi nå en nedgang i tilliten til alle institusjonene, sier direktør Hilde Singsaas i DFØ i en pressemelding.

Spørsmålene gjaldt tillit til den offentlige forvaltningen og enkelte statlige virksomheter, de politiske partiene, kommunestyrer og byråd samt regjering og Storting.

– Vi ser at når innbyggerne er fornøyde eller misfornøyde med myndighetene og offentlige tjenester, er det særlig tilliten til regjeringen som påvirkes, sier hun.

Et annet funn i rapporten er at det er et stort skille mellom de som har høy og lav tillit. 

Samtidig viser rapporten at god kvalitet på offentlige tjenester er tillitsskapende, også blant innbyggerne som i utgangspunktet har lavere tillit.

Powered by Labrador CMS