LÆRDOM: I en ny rapport , som ble publisert tirsdag, har ECDC plukket ut flere områder der det er lærdom å hente. Illustrasjonsbilde: Getty Images
LÆRDOM: I en ny rapport , som ble publisert tirsdag, har ECDC plukket ut flere områder der det er lærdom å hente. Illustrasjonsbilde: Getty Images

EUs smittevernbyrå: Mye å lære fra pandemien

EUs smittevernbyrå ECDC mener det er mye lærdom å hente fra koronapandemien. Blant annet har den vist hvor viktig det er å investere i ansatte i helsevesenet.

Publisert

I en ny rapport , som ble publisert tirsdag, har ECDC plukket ut flere områder der det er lærdom å hente.

I tillegg til at det bør satses mer på helsearbeiderne, pekes det på bedre overvåking av smittsomme sykdommer, en styrket risikokommunikasjon og sivil innsats, samt økt samarbeid mellom organisasjoner, land og regioner.

Alle disse områdene er tett forbundet, understreker ECDC.

– Covid-19-pandemien har lært oss verdifulle lekser, og det er viktig å gjennomgå og vurdere våre handlinger for å avgjøre hva som fungerte, og hva som ikke fungerte, sier ECDCs direktør Andrea Ammon.

Powered by Labrador CMS