–  De fire tilfellene minner om det vi har sett med Astra Zeneca-vaksinen. Det er selvfølgelig viktig at man er tidlig ute og vurderer dette, sier Steinar Madsen, som er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. Bildet er tatt under en tidligere pressekonferanse.

Foto: Anne Grete Storvik

Gransker ny covid-vaksine: Alvorlig sykdomsbilde hos fire vaksinerte

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMAs sikkerhetskomité, PRAC, gransker nå selskapet Janssens covid-19-vaksine, etter at fire vaksinerte er blitt alvorlig syke. En er død.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det er meldt fire tilfeller med lignende symptomer som ved AstraZeneca-vaksinen – blodpropp og lave blodplater, melder PRAC fredag. Ett av tilfellene skjedde i en klinisk studie, og de øvrige tre oppsto under vaksinering i USA. En person er død.  

–  De fire tilfellene minner om det vi har sett med AstraZeneca-vaksinen. Det er selvfølgelig viktig at man er tidlig ute og vurderer dette, sier Steinar Madsen, som er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

–  Denne vaksinen vil bli grundig vurdert på samme måte som alle andre, sier Madsen til Dagens Medisin.

Han legger til at vaksinen er godkjent i Norge, og at den første forsyningen er på vei.

Norge har så langt avtaler om å motta 3,4 millioner doser av denne vaksinen i løpet av året. 

Den vitenskapelige komitéen (CHMP) i EMA anbefalte i mars en midlertidig godkjenning for koronavaksinen Covid-19 Vaccine Janssen fra Janssen Cilag International NV.

​Denne midlertidige markedsføringstillatelsen gjelder i EU/EØS.  Legemiddelverket godkjenner vaksiner, og Folkehelseinstituttet (FHI) bestemmer om vaksinen skal tas i bruk og hvem som kan få den.

Covid-19 Vaccine Janssen har fått en betinget godkjenning for bruk hos personer fra og med 18 år. Godkjenningen bygger på en studie med cirka 44.000 deltagere. Halvparten fikk én dose av vaksinen, resten fikk placebo. Vaksinen gis i én dose.    

I studien fant man at Covid-19 Vaccine Janssen var cirka 67 prosent effektiv i å forebygge covid-19 sykdom 14 dager etter vaksinering. 

Powered by Labrador CMS