Inge Johansen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI). Arkvifoto: Vidar Sandnes Foto:

Vil unngå at Covid-19-legemidler kommer på restriksjons-liste

Legemiddelindustrien (LMI) er bekymret for at endringene skal ramme tilgangen til legemidler på norske sykehus, særlig nå i korona-situasjonen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.


I 2018 innførte de regionale helseforetakene (RHF) interne retningslinjer for bruk av legemidler før markedsføringstillatelse (MT).

Årsaken var ønsket om å begrense oppstart av langtidsbehandling av legemidler før de fikk MT: Gjennom Compassionate use-ordningen og godkjenningsfritak hadde pasienter kunnet få tilgang til legemidler før de ble godkjent.
Statens legemiddelverk (SLV) fikk i oppgave å utarbeide en liste over legemidler som retningslinjene skal gjelde for – og Sykehusinnkjøp HF fikk oppdrag av RHF-ene å inngå en nasjonal standardavtale for legemidlene det gjelder.
Kriteriene i den nasjonale standardavtalen er uholdbar for mange firmaer, mener Legemiddelindustrien (LMI).
De mener at det i praksis fører til full stopp i bruk i offentlig sykehus av legemidler som blir oppført på listen.
– Retningslinjene har vært effektive i snart to år. I praksis er det i løpet av denne perioden kun inngått avtale for kun ett legemiddel gjennom Nye metoder.
Dette skriver LMI i et brev de nå har sendt SLV, og hvor de uttrykker de sterk bekymring for at endringene skal ramme tilgangen til legemidler på norske sykehus, spesielt nå i korona-situasjonen.
De viser i brevet blant annet til at intensjonen med retningslinjene var at offentlige sykehus skulle unngå kostnader i det legemidlet blir godkjent:

– Dette vil selvfølgelig kun skje for legemidler som skal brukes i en langtidsbehandling, fordi legemidlet startes opp før MT og behandlingen fortsetter lenge etter at MT er godkjent. For legemidler med en korttidsbehandling vil behandling startes før MT, og for de fleste pasienter også avsluttes før MT. Siden behandlingen også avsluttes før MT, vil ikke legemiddelbehandlingen gi noen kostnader for sykehusene, og videre:
– I disse krisetider er det viktig at legene på offentlige sykehus kan ha tilgang til nødvendige legemidler, både godkjente legemidler, legemidler som gis off label, og legemidler på godkjenningsfritak/CUP, skriver LMI.

– Dette er viktig da det vil kunne hjelpe flere pasienter og det vil kunne avhjelpe den varslede kritiske situasjonen på norske sykehus. Dette vil gjelde både en spesifikk behandling og støttebehandling av Covid-19, men også at helsevesenet har tilgang til effektiv behandling av andre pasienter slik at personell kan allokeres internt til krisehåndtering.
– Vi har ingen spesifikke legemidler i tankene, men det viktigste er dem som vil være en direkte behandling mot Covid-19, sier seniorrådgiver Inge Johansen i LMI til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS