– Det er fremdeles en stor gruppe avtalespesialister som ikke har fått tilbud om vaksine, forteller Frøydis Olafsen, leder i Praktiserende spesialisters landsforening (PSL).

Foto: Privat

Ber FHI prioritere vaksinering av flere avtalespesialister

Det er flere avtalespesialister innen ulike fagområder som ikke er vaksinert ennå. Nå ber de FHI om å prioritere å inkludere disse.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Når det skal tildeles flere vaksiner, bør flere avtalespesialister prioriteres, mener Praktiserende spesialisters landsforening (PSL), Frøydis Olafsen.

I et brev til Folkehelseinstituttet (FHI) viser Olafsen og PSL til at i Helse Sør-Øst – som huser de fleste avtalespesialistene i landet - har øyeleger, ØNH-leger, kardiologer, lungeleger, gastroenterologer, gynekologer og barneleger fått tilbud om vaksine gjennom helseforetakene.

– Men det er fremdeles en stor gruppe avtalespesialister som ikke har fått tilbud om vaksine. Det samme gjelder for private spesialister som skal få tilbud om vaksine gjennom kommunehelsetjenesten, sier Olafsen

 –  Avtalespesialister sitter i mange konsultasjoner med tett kontakt med pasientene. Fram til nå har vaksinefordelingen vært prioritert ut fra funksjon; det vil si kritisk funksjon mer enn smitteeksponering for det enkelte helsepersonellet, sier hun til Dagens Medisin.

– Vår agenda har hele tiden vært at avtalespesialistene er en integrert og likeverdig del av spesialisthelsetjenesten, og at vi vil prioriteres på lik linje med kolleger på sykehus.

–  Vi har selvsagt forståelse for at helsepersonell som jobber i akuttfunksjoner skal ha først. Når det nå har gått såpass lang tid, og vi ser at kollegene våre på sykehus er vaksinert så bør tiden komme til oss, sier Olafsen.

At det fremdeles er en stor gruppe avtalespesialister som ikke har fått tilbud om vaksine rammer både pasienter og avtalespesialister, og private avtalespesialister, framholder PSL i brevet.

–  Avtalespesialistene er som kjent en del av den offentlige helsetjenesten med individuelle avtaler med de regionale helseforetakene. Omtrent 25 prosent  av all poliklinisk aktivitet gjennomføres i avtalepraksis. Innenfor flere fagområder, blant annet hudsykdommer, foregår de fleste polikliniske konsultasjonene der.

I henvendelsen til FHI beskriver også PSL at avtalespesialister har mange konsultasjoner daglig, og at flere avtalespesialister har en kritisk funksjon i helsevesenet fordi de har ansvaret for et stort antall pasienter.
Flere steder representerer også avtalespesialister den viktigste desentraliserte spesialisthelsetjenesten.

–  Praktiserende spesialisters landsforening er klar over at FHI har definert spesialister utenfor sykehus som en prioritert gruppe i vaksinasjonsprogrammet. Samtidig har det ikke vært stilt tilstrekkelig antall vaksiner til rådighet for spesialisthelsetjenesten. Det har medført at mange av våre medlemmer, som burde blitt vaksinert, fortsatt ikke er det, skriver PSL.

Powered by Labrador CMS