BIVIRKNINGER: Forskerne fra det amerikanske smitteverninstituttet CDC har gjennomgått bivirkningsrapporter som er mottatt i forbindelse med vaksinasjon med to ulike nRNA-vaksiner. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Foto:

Stor studie: Koronavaksine ga milde bivirkninger

Hele 92 prosent av bivirkningene av koronavaksiner var av mild og kortvarig karakter, viser en studie som har sett på 300 millioner vaksinasjoner i USA.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Forskerne fra det amerikanske smitteverninstituttet CDC har gjennomgått bivirkningsrapporter som er mottatt i forbindelse med vaksinasjon med to ulike nRNA-vaksiner, henholdsvis Pfizer-Biontech og Moderna. Vaksinasjonene ble gjennomført i perioden desember 2020 til juni 2021, går det fram av studien, som er gjengitt i det medisinske tidsskriftet The Lancet Infectious Deseases.

Til sammen ble det innrapportert 340.500 mistenkte bivirkninger i denne perioden. Disse ble sendt til systemet Vaers, som tar imot bivirkningsmeldinger fra både privatpersoner, helsevesen og produsenter.

Smerte i armen, trøtthet, hodepine og feber
92 prosent var av mildere karakter. De vanligste bivirkningene gjaldt smerter på injeksjonsstedet, trøtthet, hodepine og feber. De fleste forsvant i løpet av et døgn.

Forskerne har også samlet inn data fra en spesiell app, V-safe, som ble utviklet i forbindelse med pandemien. I appen får melderen oppfølgingsspørsmål om de hadde behov for å oppsøke helsetjenesten. Totalt oppga i underkant av 1 prosent av de 22.000 som meldte fra, at de måtte søke helsehjelp knyttet til antatte bivirkninger.

Så på dødsfall
Blant bivirkningene som ble innrapportert til Vaers, var 1,3 prosent dødsfall.

– Tallet kan virke høyt, men det var hovedsakelig for de eldre som ble vaksinert i starten av pandemien. På grunn av deres alder har den gruppen allerede en høyere dødelighet enn gjennomsnittsbefolkningen, sier David Shay, en av forskerne bak studien.

I rundt 20 prosent av de rapporterte dødsfallene var forskerne i stand til å fastslå dødsårsaken. Halvparten skyldtes hjerte- og karsykdommer mens 13 prosent døde av covid-infeksjon.

Forskernes konklusjon er at vaksinasjon med de to gjeldende mRNA-vaksinene er trygt. De påpeker også at svakheten ved studien er at dataene er basert på rapporter og at det ikke er mulig å si om det er en faktisk sammenheng mellom vaksinene og de rapporterte bivirkningene, inkludert dødsfall.

anne.marjatta.goystdal@ntb.no

Powered by Labrador CMS