INFORMERTE OM STUDIEN: (f,v) Andreas Barrat-Due (overlege ved anestesiavdleingen), John-Arne Røttingen (direktør i Forskningsrådet), Pål Aukrust (professor ved Institutt for indremedisinsk forskning),Trine Kåsine (Seksjonsleder, avdeling for anestesiologi),  Katarina Nezvalova-Henriksen ( klinisk farmasøyt og research initiator), Anne Ma Dyrhol Riise (professor og seksjonsoverlege infeksjonsmedisinsk avdeling) og Erlend Smeland (direktør for forskning, innovasjon og utdanning). 
 Foto: Anne Grete Storvik
INFORMERTE OM STUDIEN: (f,v) Andreas Barrat-Due (overlege ved anestesiavdleingen), John-Arne Røttingen (direktør i Forskningsrådet), Pål Aukrust (professor ved Institutt for indremedisinsk forskning),Trine Kåsine (Seksjonsleder, avdeling for anestesiologi), Katarina Nezvalova-Henriksen ( klinisk farmasøyt og research initiator), Anne Ma Dyrhol Riise (professor og seksjonsoverlege infeksjonsmedisinsk avdeling) og Erlend Smeland (direktør for forskning, innovasjon og utdanning). Foto: Anne Grete Storvik

Nå starter forskningsdugnaden - vil finne svaret på spørsmålet alle land har

Norske sykehus skal være med i en klinisk studie av hydroksylklorokin og remdesivir for å behandle Covid-19, i en WHO-studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.


RIKSHOSPITALET (Dagens Medisin): Flere norske sykehus skal delta i en nasjonal og global studie i regi av WHO på flere legemidler.

Det er malariamedisinen hydroksylklorokin og ebolapreparatet remdesivir som skal prøves ut.

En del pasienter bruker hydroksylklorokin mot revmatiske sykdommer, og SLV har derfor satt legemiddelet under rasjonering.

Man starter allerede neste uke.

Hvordan kan behandlingen ha effekt, og redusere respirator- og intensivbehandlingsbehov for pasientene? Det er svaret på dette spørsmålet man nå vil finne - i det fagfolkene omtaler som en nasjonal, men også global, forskningsdugnad.

–  Dette er et spørsmål alle land er opptatt av. WHO har utviklet et eget veikart for de viktigste forsknings- og utviklingsbehovene for Covid-19. Et av de viktigste prioriteringsspørsmålene på dette veikartet er å finne kunnskap om effekt av behandling, sa John-Arne Røttingen, som sammen med en rekke fagfolk fra OUS møtte pressen fredag for å infomere om studien.

–  Vi hører fra en rekke land at det nå prøves ut ny behandling som er utviklet for andre sykdommer, på Covid-19. Men dilemmaet er at det prøves ut på én og en pasient. Vi får rapporter om at det kanskje har virket. Men – vi får ikke sikker kunnskap om at denne behandlingen virker. Skal vi få sikker kunnskap, så må behandlingen gjøres i randomiserte, kontrollerte studier.

I studien skal man gjøre en systematisk sammenligning av grupper som får vanlig standard oppfølging og ulike alternativer av antiviral behandling.

Målet med en global studie, er å kunne ha en komite som følger med på dataene – uavhengig av dem som gjennomfører studien. Slik kan man raskt påvise såkalte signaler om mulig effekt – og også potensielle alvorlige bivirkninger, forteller Røttingen.

–  Jeg er glad for at det norske intensiv- og infeksjonsmedisinske miljøet på veldig kort tid har stilt opp og ønsker, på tvers av en rekke norske sykehus, å bidra til at pasienter får mulighet til å prøve ut slik behandling. Og – også gi kunnskap som gjøre at pasienter over hele verden kan få den beste og riktigste behandlingen om man blir syk, sier Røttingen.

Dagens Medisin har tidligere skrevet om at noen norske leger har brukt dette medikamentet profylaktisk, til seg selv og familiemedlemmer.

USA hastegodkjente dette medikamentet torsdag, for Covid-19.

Powered by Labrador CMS