ET PRIVILEGIUM: Rektor ved Karolinska Institutet, Ole Petter Ottersen, sier akademisk frihet er et privilegium som må beskyttes ved å ta ansvar i debatten. Bildet ble tatt da Dagens Medisin besøkte Ottersen på hans kontor ved KI i Stockholm i desember.

Foto: Anne Grete Storvik

– Ydmykhet viktig i debatten om Covid-19

–  Det beste forsvar for akademisk frihet under Covid-19 er å føre en åpen debatt, som bygger på fakta når fakta er tilgjengelig, sier tidligere UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.


Ottersen har siden 2017 vært rektor ved ett av verdens ledende medisinske universitet, Karolinska Institutet (KI) i Sverige.

Maner til ydmykhet i debatten
Før dette var han rektor ved Universitetet i Oslo i åtte år.

Ottersen viser i sin blogg ved KI til at han har fått flere spørsmål om hvordan han ser på at ansatte ved instituttet har fremmet sine syn forbindelse med koronakrisen. KI har flere forskere som uttaler seg i mediene, deriblant Jan Albert, en for svenskene velkjent smittevernekspert.

Ottersen skriver i bloggen at det beste forsvaret for akademisk frihet under Covid-19 er at debatten man fører er åpen, bygger på fakta når fakta er tilgjengelig – og på pålitelige kilder når slike finns. Og - på «en kritisk og etisk refleksjon som speiler alvor, kompleksitet og usikkerhet i de aktuelle spørsmålene».

– Ingen manual for Covid-19
Ikke minst når det gjelder Covid-19 er denne ydmykheten viktig, skriver han:
– Vi har med et nytt virus å gjøre. «Nytt» betyr at det med viruset ikke medfølger en ferdig manual for hvordan vi skal håndtere det. VI har ingen manual når det gjelder behandlingen av den enkelte pasienten og vi har ingen manual når det gjelder tiltakene som tas i bruk for å beskytte samfunnet som helhet. Vi må navigere i ukjent farvann.

– En seriøs debatt må bygge på en anstendig debattkultur. Å si dette er ikke et angrep på akademisk frihet, men et forsvar av den.

– Mitt svar er tydelig, skriver Ottersen:

–  Et universitet kan ikke og bør ikke ta stiling til meninger fra enkeltforskere. Som universitet og statlig myndighet er vår oppgave å beskytte retten til å uttrykke sine meninger, og å være en arena for en informert og seriøs debatt.

–  Som rektor for et universitet er må jeg – og er stolt over – å forsvare den akademiske friheten. Akademisk frihet skal ikke ha noen begrensninger, skriver han.

Ottersen avslutter med å si at KI oppfordrer sine forskere til å delta i den offentlige debatten for å dele av kunnskapen sin.

–  Å dele kunnskap er universitetets «tredje oppgave» og i krisetider er denne oppgaven spesielt viktig.

Powered by Labrador CMS