KAPASITET: – Økt vaksineringsgrad vil bidra til å sikre kapasiteten i helsetjenesten som vi er så avhengige av. Vi ber derfor om at helsepersonell prioriteres for en tredje vaksinedose nå, sier president Anne-Karin Rime i Legeforeningen.

Foto: Vidar Sandnes

Vil ha tredje dose til helsepersonell nå

Legeforeningen mener helsepersonell må få en tredje dose med koronavaksine nå.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Flere sykehus melder nå om økning i arbeidsbelastning som følge av barn med RS-virus, influensapasienter.

Denne uken har flere sykehus høynet beredskapen, som følge av et økende tall innleggelser med Covid 19.

Nå mener Legeforeningen at det er på tide å gi en boosterdose til helsepersonell, som ble vaksinert tidligere enn den generelle befolkningen – og derfor kan ha mindre beskyttelse.

– Hele helsetjenesten er nå under et hardt press. De nasjonale koronatiltakene er avsluttet, men mange pasienter er syke, og blir syke, av covid-19. Samtidig skyller en bølge RS-virus innover oss, og mange blir syke med «vanlige» sykdommer. Fastlegekontorene er overbelastet, og flere kommuner krever at den lokale helsetjenesten skjermes, for eksempel fra praktiseringen av fraværsgrensen. Alt dette tilsier at det haster med tredje vaksinedose til helsepersonell, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen til Dagens Medisin.

Rime mener vaksinering av helsepersonell handler om forsvarlighet, beskyttelse og trygghet.

– Økt vaksineringsgrad vil bidra til å sikre kapasiteten i helsetjenesten som vi er så avhengige av. Vi ber derfor om at helsepersonell prioriteres for en tredje vaksinedose nå, sier Rime i en pressemelding fra Legeforeningen.

– Ved økende smitte er det viktig at myndighetene handler raskt. Vi må gjøre det vi kan for å beskytte kapasiteten i sykehusene og kommunene, for å sikre befolkningen forsvarlige helsetjenester, understreker Rime.

Dag Jacobsen, avdelingsleder ved Medisinsk intensivavdeling på Oslo universitetssykehus, melder også til Dagens Medisin at det nå er på tide med en tredje dose for helsepersonell.

Vil ha avklaring
Onsdag kveld skriver Aftenposten at Norsk sykepleierforbund også ønsker en avklaring på om helsepersonell skal vaksineres med en tredje dose.

– Med Astra Zeneca godt i minne, har vi fulgt forskning på den tredje dosen fra andre steder i verden. Vi er opptatt av kost/nytte-verdien, og effekten av en tredje vaksinedose for å kunne redusere alvorlig sykdom og smitte. Nå som smitten går opp, ønsker vi en snarlig avklaring, sier leder Lill Sverresdatter Larsen til Aftenposten.

– Følg Sverige
Legeforeningen viser i pressemeldingen til at strategien Sverige har valgt i en pressemelding, hvor de har prioritert helsepersonell for en tredje vaksinedose – og at de nå anbefaler en tredje dose til alle.

Først vil de prioritere helsepersonell og folk over 65 år, før de vil gi en tredje dose til alle over 16 år.

Bakgrunnen for strategien i Sverige er en studie publisert i New England Journal of Medicine, som viser økt beskyttelse etter en tredje dose.

Israel var et av landene i verden som først fikk vaksinert store deler av befolkningen, og et av de første landene som også så en økning i smitte blant fullvaksinerte.

Foreløpig vaksinerer Norge personer med alvorlig immunsvikt, og gir en oppfriskningsdose til dem over 65 år.

Folkehelseinstituttet utreder kunnskapsgrunnlaget for en tredje dose for helsepersonell og resten av befolkningen, men har enda ikke overlevert oppdraget til Helse- og omsorgsdepartementet, skriver Aftenposten.

FHI opplyser til Dagens Medisin at en oppfriskningsdose til helsepersonell er under vurdering, men kan ikke forskuttere når regjeringen vil ta en beslutning.

Powered by Labrador CMS