SAMLER KUNNSKAP: Maria Teresa Grønning Dale ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress er prosjektleder for Koronabiblioteket.  Foto: pressefoto

SAMLER KUNNSKAP: Maria Teresa Grønning Dale ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress er prosjektleder for Koronabiblioteket. 

Foto: pressefoto

Lanserer «koronabibliotek»

Norges første koronabibliotek skal gi en oversikt over forskningsbasert kunnskap rundt psykososiale forhold og sårbare grupper ved pandemi.

Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å overvåke og samle internasjonal forskning om psykososiale konsekvenser av covid-19-pandemien.

Per nå inneholder samlingen over 600 referanser til publikasjoner.

– Når all litteratur om psykiske og sosiale konsekvenser av koronapandemien er samlet på ett sted, blir det lettere å orientere seg og fatte gode beslutninger, sier prosjektleder for Koronabiblioteket, Maria Teresa Grønning Dale ved NKVTS i en pressemelding.

I tråd med stigende smittetall og gjeninnføring av smittevernrestriksjoner øker behovet for forskning om konsekvenser, mener Dale:

Oversikt over relevant forskning er en forutsetning for kunnskapsbaserte råd Freja Ulvestad Kärki

– Den som beslutter nye tiltak for smittevern, kan for eksempel finne svar på hvordan innskrenkningen i skole- og fritidstilbudet påvirket barn og unge, eller hvordan eldre reagerte på manglende mulighet for å motta besøk på pleiehjemmet.

Forskningen er delt inn etter hovedemnene psykisk helse, målgrupper, institusjoner, tillit og støtte, og vold og overgrep.

Artiklene er klassifisert og kategorisert og gjort søkbare via den nyutviklede biblioteksløsningen.  

– Vi er svært glade for at NKVTS har påtatt seg oppdraget med å samle kunnskap om psykososiale konsekvenser av pandemi, og har gjort kunnskapsbasen tilgjengelig for allmenheten. Oversikt over relevant forskning er en forutsetning for kunnskapsbaserte råd som vi som nasjonale helsemyndigheter er avhengige av for å håndtere pandemisituasjonen i Norge. Denne måten å organisere kunnskap på har også verdi for eventuelle fremtidige kriser forårsaket av pandemi, sier Freja Ulvestad Kärki, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, som står bak opprettelsen av koronabiblioteket.

Powered by Labrador CMS