UNIKE ERFARINGER: Prosjektleder og førsteamanuensis i medisinsk etikk, Ingrid Miljeteig, vil samle helsepersonellets erfaringer under Covid-19-pandemien. 

Foto: Kim E. Andreassen/UiB

Helse Bergen vil at leger og sykepleiere skal dele sine koronaerfaringer

–  Alt dette står mange av oss i nå, og vårt helsepersonell gjør seg helt unike erfaringer som vi må lære av, sier prosjektleder og førsteamanuensis i medisinsk etikk, Ingrid Miljeteig.

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Alle leger og sykepleiere på utvalgte sykehus i Helse Vest har nylig mottatt en spørreundersøkelse på e-post der de blir bedt om å svare på spørsmål om hvordan de håndterer etiske utfordringer under Covid-19-epidemien og om de opplever andre prioriteringsdilemma og mer moralsk stress enn før.

Som Dagens Medisin tidligere har omtalt, er dette noe som blant andre Legeforskningsinstituttet (LEFO) også ønsker å undersøke.

– I tillegg spør vi om hva de opplever som støttende på arbeidsplassen i denne situasjonen. Dette skal vi få svar på i tre ulike faser av pandemien; tidlig, topp og sen fase, sier prosjektleder og førsteamanuensis i medisinsk etikk, Ingrid Miljeteig, som jobber ved Forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen og Senter for etikk og prioritering ved Universitet i Bergen.

Vår studie vil gi oss kunnskap som aldri tidligere har vært samlet inn. Ingrid Miljeteig

Miljeteig forteller at moralsk stress kan oppstå når du vet hva som etisk riktig å gjøre, men noe eller noen hindrer deg i å handle etter dette idealet. Forskning viser at både leger og sykepleiere kan oppleve dette, og det oppstår gjerne i situasjoner der det er ressursmangel, ved spørsmål om behandlingsbegrensing av pasienter, eller utfordringer knyttet til ivaretakelse av pasientens autonomi.

–  Alt dette står mange av oss i nå, og vårt helsepersonell gjør seg helt unike erfaringer som vi må lære av. Fordi det er lite forskning på kliniske prioriteringer, moralsk stress og støtte under pandemier, vil vår studie - som går over tid og som involverer ulike profesjoner, fagfelt og størrelse på sykehus - gi oss kunnskap som aldri tidligere har vært samlet inn, sier Miljeteig.

Ei forskergruppe ved OUS skal kartlegge erfaringer til intensivpersonell som jobber med Covid-19-pasientene. Også denne studien skal skje i flere faser for å favne erfaringer gjennom pandemiens faser.

Leder av Klinisk etikk-komité i Helse Bergen og overlege i palliativt team, Olav Hevrøy støtter initiativet og oppfordrer de ansatte om å delta i undersøkelsen.

Hovedverneombud i Helse Bergen, Ingeborg Sævareid, mener man trenger denne informasjonen for å vite hvilke støttetiltak som må iverksettes.

Helsedirektoratet ga nylig ut en veileder for kollegastøtte under Covid-19

Powered by Labrador CMS