KRITISK TIL RAPPORT: – Der de holder seg til analyse av selve appen, kommer gruppen med nyttige innspill som kan gjøre appen bedre, men vi opplever at en del av anbefalingene speiler hva medlemmer i gruppen mener, sier Kyrre Lekve i Simula.

Foto: Kari Braanaas/Simula

App-utviklere mener IT-eksperter fronter personlige meninger

Forskerne bak FHIs smittesporingsapp mener ekspertgruppe ikke har belegg for personvern-kritikk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Onsdag ettermiddag kom den endelige rapporten fra den uavhengige ekspertgruppen som ble oppnevnt av regjeringen for å vurdere sikkerhet og personvern i Smittestopp-appen.

Simula, som har utviklet appen i samarbeid med Folkehelseinstituttet, er fornøyd med mange av tilbakemeldingene – men også kritiske.

– Ekspertgruppen har påpekt flere svakheter og utfordringer knyttet til generering av datasett til forskning. Disse påpekningene er nyttige, og Simula vil jobbe videre med å forbedre disse sidene ved appen, sier viseadministrerende direktør Kyrre Lekve ved Simula til Dagens Medisin.

– Der de holder seg til analyse av selve appen, kommer gruppen med nyttige innspill som kan gjøre appen bedre, men vi opplever at en del av anbefalingene speiler hva medlemmer i gruppen mener, uten at det er forankret i analysen av funksjon og teknologi i appen.

– Gamle argumenter

På sine egne nettsider skriver Simula følgende om rapporten:

«Flere av anbefalingene fra Ekspertgruppa bærer preg av å være politiske, og uttrykker først og fremst medlemmenes syn på endel kjente diskusjoner som har vært rundt Smittestopp hele veien.»

Det er spesielt konklusjonen om at personvernhensyn ikke er ivaretatt utviklerne reagerer på.

– Det presenterer gamle og kjente argumenter. Først og fremst debatten om offentliggjøring av kildekode, men også hvilken løsning en skal velge når det gjelder sentral og lokal lagring.

– Hva legger dere i at anbefalingene er «politiske»?

– Vi mener at anbefalingene gir uttrykk for personlige meninger til medlemmer i gruppen.  

– Ekspertene er nedsatt for å være «djevelens advokat», som helseminister Bent Høie uttrykker det. Hvorfor reagerer dere så sterkt på kritikken?

– Ja, og jobben de har gjort med å gjennomgå kildekoden er vi veldig fornøyde med. Det tar vi med oss, men når det gjelder lagring, så tilfører ikke rapporten noe nytt. Vi er ikke redd for å bli sett i kortene og vi har hele tiden ment at ekspertgruppens arbeid er viktig for analysen, men disse meningene finner vi ikke belegg for i rapporten.

Vil vurdere funksjonsdeling

Ekspertgruppen foreslår blant annet å gi brukerne mulighet til å velge om dataene som samles inn skal kunne brukes til forskning og analyse, eller kun til smittesporing.

– Dette vil vi se nærmere på i samarbeid med Folkehelseinstituttet, men det er viktig å vite at de to funksjonene henger sammen. Gjennom å sette sammen data kan vi forbedre teknologien, slik at smittesporingen blir bedre, så dette må sees i sammenheng, sier Lekve.

Folkehelseinstituttet skal nå revidere fremdriftsplanen for appen og har varslet at det kommer en ny plan i kommende uke.

– Vi er i den paradoksale situasjonen at det er så lite smitte i samfunnet at det er vanskelig å få gjort testene, men det er jo bra at smittespredningen er lav. Med lite smitte har vi bedre tid til implementeringsfasen og kanskje blir det ikke bruk for appen i det hele tatt, sier Lekve.

Kjenner seg ikke igjen

Ekspertgruppens leder Jeanine Lilleng, som også er CTO i MazeMap, kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Simula.

– Til syvende og sist vil alltid anbefalinger fra en ekspert utgå fra ekspertens erfaringer. I ekspertgruppen er det et vidt spekter av erfaringer, spesielt i forbindelse med personvern, så det er egentlig vanskelig å forstå hvilken enkelt person som skulle stå for anbefalingene i rapporten vår, sier Lilleng.

– Når det gjelder hvorfor vi anbefaler offentliggjøring av kildekode, så er det fordi åpen kildekode gjør at folk selv kan sjekke hvordan dataene deres blir brukt.

Lilleng stiller seg også spørrende til kommentarene fra Lekve om lagring av data sentralt eller lokalt.

– Anbefalingene våre sier ikke at en skal gå for en komplett distribuert løsning. Rapporten sier at en bør vurdere om en større del kan gjøres distribuert når kontaktsmittesporingen er ferdig. Hvis det for eksempel skulle vise seg at en ikke trenger GPS-data, så kan en se for seg en løsning hvor mye mer data blir lagret som rådata på telefonene, og at kun det som er relevant data blir lastet opp til skyen. Men vi har ikke sagt at løsningen for enhver pris er å gå for en komplett distribuert løsning.

Powered by Labrador CMS