VIL LETTE PÅ TILTAK: – Jeg tenker at det er på tide å løse litt opp, og så iverksette tiltak igjen, om det oppstår hyppig eksponentiell vekst i vanlige sykehusinnleggelser, sier sykehusdirektør Eivind Hansen i Helse Bergen.

Foto: Per Corneliussen

Sykehusdirektører forbereder seg på flere innleggelser – men er uenige om vaksinepass

Sykehusdirektør Eivind Hansen i Helse Bergen mener det må målrettes tiltak for å fremme vaksinering og sier at det kan lettes på noen tiltak i samfunnet. Direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus (OUS) mener det nå er naturlig å få barn og ungdom tilbake på skolene og «leve som folk», men vil av prinsipielle grunner ikke skille vaksinerte fra uvaksinerte.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Den siste risikovurderingen fra Folkehelseinstituttet (FHI) om omikronvarianten som ble publisert onsdag 12. januar, viser til at den store vinterbølgen nå er uunngåelig.

I samme åndedrag peker FHI på at omnikronvarianten gir betydelig mindre risiko for alvorlig sykdomsforløp hos vaksinerte.

– Ingen alvorlig syke vaksinerte
Helse Vest RHF sendte 10. januar 2022 ut en pressemelding om at de ikke har hatt noen pasienter på respiratorbehandling i november og desember som var fullvaksinert og uten risikofaktorer.

Pressemeldingen fra Helse Vest viser spesifikt til at 27 av 38 pasienter som fikk respiratorbehandling i november og desember ikke var vaksinerte.

Målrettede tiltak
Eivind Hansen, direktør i Helse Bergen, kom nylig med et utspill i Bergens Tidende hvor han tok til orde for færre koronatiltak mot befolkningen generelt, og flere målrettede tiltak for økt vaksinering. Blant annet tiltak på arbeidsplasser og lignende, for å nå flere og bruk av vaksinepass.

– Tallene vi nå sitter med fra intensivavdelingene på Vestlandet, er at 71 prosent av de som ligger på intensivavdelingene er uvaksinerte, sier direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen til Dagens Medisin.

– Snittalder på intensivinnleggelsene er rett over 50 år. Disse pasientene får oksygen. Det er også på intensiv at vi har brukt særlig mye ressurser per pasient, og har hatt lang liggetid. Nasjonale tall viser at 60 prosent på respirator har ligget over 7 dager. 30 prosent har ligget over 14 dager. 

Hansen viser til at den øvrige delen av pasientene er immunsupprimerte.

VAKSINER: – Krav til for eksempel vaksinesertifikat eller andre måter å skille vaksinerte fra uvaksinerte på skaper et skille jeg mener er skadelig for samfunnet, sier sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth ved OUS.  Foto: Lasse Moe

– Koronapass kan være virkemiddel
– Med denne kunnskapen, så blir det viktig for oss fra sykehussiden å peke på at vaksinene virker. I tillegg viser dette at vaksiner er en helt sentral del av hvordan vi kan håndtere pandemien. Derfor må vi sørge for å komme enda mer ut med målretta tiltak for å nå uvaksinerte. Det pågår mye og flott arbeid fra kommunene og mange andre dette bør fortsette og målrettes enda mer.

– Med målretta tiltak mener jeg at man bør oppsøke arbeidsplasser og andre miljø hvor man har en idé om at det er en viss andel uvaksinerte.

Han mener miljøene kan være via menigheter, fagforeninger og andre typer samfunnsstrukturer.

I tillegg tror han at koronapass kan være et virkemiddel for å motivere til ytterligere vaksinering.

– Det som er poenget med koronapass, er at man anerkjenner at vaksinen har effekt, og at det er mindre sannsynlig at man blir smittet om man er vaksinert. Risikoen for at vi får økt antall innleggelser på sykehus går ned. Den andre fordelen er at de som står i fare for å bli syke, i mindre grad blir syke hvis de er vaksinert.

Barn, psykisk helse og jobbsikkerhet
Hansen viser til at en del av hensikten med nedstengningen av samfunnet er at helsevesenet skal tåle pandemien og redusere antallet som dør. Han peker på at nedstengningen også har en kostnad, som man nå må vurdere opp mot risikoen ved å åpne litt opp og kanskje belaste sykehusene mer. 
– Barna våre får en annen oppvekst og vi ser at folk får psykiske helseproblemer. I enkelte sektorer mister folk jobben, for eksempel i kultur- og utelivsbransjen. Dette er også helsemessige belastninger som må med i vurderingen.


– Kan håndtere litt mer
Hansen viser til at man tidligere i pandemien ble presset på intensivsenger, og ikke på vanlige sengeposter. Det gjorde at blant annet kirurgi måtte utsettes.

– Jeg er veldig takknemlig til våre medarbeidere har stått hardt på lenge, sier han.

Hansen mener Haukeland universitetssjukehus nå kan håndtere litt mer belastning og viser til at de nå har valgt å øke opp igjen kirurgisk behandling til mer normalt nivå som midlertidig var justert ned.

– Vi skal gjøre det uten å belaste de ansatte for mye.

– Vanlig sengeposter har vi flere av og de kan bemannes av sykepleiere uten spesialistkompetanse. En pasient som ligger på en slik seng, er ikke like alvorlig syk som en på intensivavdelingen.


Vil løse «litt opp»
– Mener du at man må lette litt opp i samfunnet, for så å ta følgene av en eventuell bølge når den kommer?

– Hvis vi løser opp litt, så kan det hende det kommer en litt større bølge. Dersom det kommer en stor bølge, så må vi kanskje omprioritere og eventuelt stanse planlagt kirurgi igjen. Vi vil også kunne komme i situasjoner med for mange ordinære covid-pasienter som belegger hele sykehuset. Jeg tenker at det er på tide å løse litt opp, og så løse eventuelle problemer, om det oppstår hyppig eksponentiell vekst i vanlige sykehusinnleggelser.

– Vi har også økt belastning på andre deler av spesialisthelsetjenesten, som psykisk helsevern, som er med stor sannsynlighet er relatert til covid. Jeg ønsker å understreke at vi er veldig lojale mot nasjonale og lokale retningslinjer. Dette er et innspill til diskusjonen om tiltak, presiserer Hansen. 
OUS-direktør: Kritisk til vaksinesertifikat
Dagens Medisin har sent spørsmål til sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus om hva hans kommentar er til at Hansen foreslår å rette tiltak mot uvaksinerte, og hvilke tiltak man bør ha.

– Ut fra beleggstallene våre på intensiv skjønner jeg at dette kommer opp. Fra min side er det ikke aktuelt. Jeg mener dette er et prinsipielt spørsmål. Krav til for eksempel vaksinesertifikat eller andre måter å skille vaksinerte fra uvaksinerte på skaper et skille jeg mener er skadelig for samfunnet, sier Bjørnbeth til Dagens Medisin.

Han viser til at man i helsetjenesten er vant med å håndtere mange sider ved uhensiktsmessig adferd.

– Røykere, misbrukere, overvektige og mennesker med risikoatferd er personer vi ser bruker spesialisthelsetjenesten noe oftere enn «gjennomsnittet» av befolkningen. Nå ser vi at det å ikke ville vaksinere seg er svært belastende for helsetjenesten. Da er det fristende å gå inn på krav til vaksinering eller etablering av utenforskap via sertifikat eller lignende. Jeg ønsker ikke en slik samfunnsutvikling, sier han.

Har god oversikt
– Hvem er det som blir lagt inn til intensivbehandling på OUS nå – har dere oversikt over vaksinestatus?

– Vi har god oversikt over de som legges inn på intensiv på OUS. Tallene er som det er rapportert andre steder, noe overvekt av uvaksinerte og andre i risikogruppene. Vaksinerte friske havner ikke på intensiv.

– Hva slags tiltaksgrad ønsker direktøren for OUS nå? 

– Jeg tror vi nå får en betydelig smittespredning i samfunnet. Jeg tror det blir vanskelig å forhindre det, og tror grad av tiltak som skal til for å dempe smittespredningen vil måtte bli svært inngripende. Min avveining går i retning av å få unger og ungdom tilbake på skolen og la restaurantene servere ved bordene.

Forbereder seg på bølge
– Vi greier ikke forhindre det som nå kommer med litt strengere tiltak og da får vi heller «leve som folk». Jeg tror derfor det viktigste for meg nå blir å forberede sykehuset best mulig på et økende antall pasienter og samtidig yte annen nødvendig helsehjelp.

Bjørnbeth forteller at man på OUS per nå har kapasitet for å ta imot et betydelig antall pasienter både på sengepost og ved intensivavdelingen.

– Vi jobber nå med omdisponering av personell for å være best mulig rustet på de enheter vi forventer vil bli mest belastet. Vi må også forberede oss på drift med betydelig sykefravær. Omikron ser så langt ut til ikke å belaste intensiv enhetene våre på samme måte som delta varianten. Likevel må vi regne med noe økning også der på grunn av det store antall pasienter vi tror vil bli smittet samtidig.

Pressekonferanse i dag
I pressemeldingen fra FHI onsdag 12. januar fremheves det at det vil komme en vinterbølge som kan toppes i månedsskiftet januar – februar.

– Omikronvarianten gir betydelig mindre risiko enn deltavarianten for alvorlig sykdomsforløp hos de smittede, iallfall hvis de er vaksinerte. Uvaksinerte har mange ganger større risiko for alvorlig sykdomsforløp enn vaksinerte. Høy alder og underliggende sykdom øker risikoen, sier direktør Camilla Stoltenberg i pressemeldingen fra FHI.

«Folkehelseinstituttet vurderer at vinterbølgen i januar–mars vil medføre færre enn femti tusen nye smittede per dag, mindre enn fem prosent av befolkningen smittet samtidig, færre enn to hundre nye sykehusinnleggelser per dag og færre enn hundre og femti samtidige under respiratorbehandling», heter det i pressemeldingen fra FHI om omnikronvarianten.

Torsdag kveld kl. 19.00 avholdes en ny pressekonferanse fra regjeringen om koronaretningslinjene.

Den ser du ved å klikke her.

Powered by Labrador CMS