USIKKERT: Dan Atar, som er overlege og professor på hjerteavdelingen  og forskningssjef på medisinsk klinikk på Ullevål sykehus, sier  til Dagens Medisin at den påviste økte forekomst av hjerte-karsykdom hos koronapasienter kan være basert på seleksjon. 
 Foto: OUS
USIKKERT: Dan Atar, som er overlege og professor på hjerteavdelingen og forskningssjef på medisinsk klinikk på Ullevål sykehus, sier til Dagens Medisin at den påviste økte forekomst av hjerte-karsykdom hos koronapasienter kan være basert på seleksjon. Foto: OUS

– Usikkert om hjerte-karsykdom og Covid-19

–  Det er påvist økt forekomst av hjerte-karsyksom hos koronapasienter, men det kan være basert på seleksjon – at det er mer generell morbiditet og høyere alder, sier overlege Dan Atar.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.


En analyse publisert i Jama Cardiology, og for øvrig nylig omtalt i svenske Dagens Medicin, har sett på 187 pasienter med bekreftet Covid-19 ved et sykehus i Wuhan, Kina.

Forhøyet troponin-nivå ga dårligere prognose
Målet var å undersøke om det var en sammenheng mellom underliggende hjerte-karsykdom og risikoen for å dø etter infeksjon, blant Covid-19-pasienter.

144 pasienter, 77 prosent, ble skrevet ut - og 43 pasienter, 23 prosent, døde. Pasientene var i snitt 58 år.

Risikoen for å dø under sykehusoppholdet var lavere for pasienter som ikke hadde underliggende hjerte-karsykdom, som for eksempel høyt blodtrykk eller hjerteinfarkt, enn dem som hadde det, viser analysen.

Den største risikofaktoren var ifølge analysen å ha forhøyede nivåer av proteinet troponin – en biomarkør som indikerer hvorvidt det er skade på hjertemuskelen på grunn av for eksempel hjerteinfarkt.

Proteinet frigjøres ved skade, og kan måles opp til to uker etterpå. Troponin kan også finnes i blodet ved andre sykdommer, som nyresykdom eller alvorlig hjertesvikt. 

Dan Atar, som er overlege og professor på hjerteavdelingen  og forskningssjef på medisinsk klinikk på Ullevål sykehus, sier til Dagens Medisin at koronavirus hovedsakelig er dødelig via lunge- og hjerteskade:

–  I lungen gjennom lungebetennelse, der belastningen på hjertet kan være medvirkende dødsårsak - og i hjertet trolig gjennom myokarditt, der dødsårsak kan være pumpesvikt eller arytmi.

– Ved begge tilstander vil troponinmåling være en markør for sykdommens alvorlighetsgrad. Det er påvist økt forekomst av hjerte-karsyksom hos koronapasienter, men det kan være basert på seleksjon – at det er mer generell morbiditet (flere sykdommer) og høyere alder, sier Atar til Dagens Medisin.

Fraråder å avbryte behandling
–  Man har molekylære holdepunkter for at virus entrer cellene via ACE2-reseptoren, men alle foreningene til fagmiljøene har uttrykkelig frarådet å avbryte ACE-hemmer eller ARB-behandling hos pasienter som for eksempel har hypertensjon eller hjertesvikt, sier Atar.

Svakheter ved studien
Forskerne bak analysen, som ble publisert fredag, viser forøvrig til at studien har flere begrensninger: At det var få pasienter, og at man derfor trenger en større kohortstudie for å bekrefte konklusjonen. De skriver også at de mangler informasjon om andre sykdommer som pasientene hadde, blant annet.

  • ACE-hemmere og ARB brukes i behandlingen av høyt blodtrykk og hjertesvikt. De virker direkte på blodårene og hjertet, slik at blodtrykket reduseres og belastningen på hjertet går ned.
    Kilde: Dan Atar / NHI

Dan Atar opplyser til Dagens Medisin at han ikke har noen interessekonflikter i denne saken.

Studien i JAMA har fått økonomisk støtte fra the Special Project for Significant New Drug Research and Development in the Major National Science and Technology Projects of China.

Powered by Labrador CMS