RESSURSKREVENDE: Selv om pasienter er innlagt av andre årsaker, krever de flere ressurser enn SARS-CoV-2 negative pasienter, sier forsker Robert Whittaker ved FHI.  Foto: Illustrasjonsfoto: Getty Images

RESSURSKREVENDE: Selv om pasienter er innlagt av andre årsaker, krever de flere ressurser enn SARS-CoV-2 negative pasienter, sier forsker Robert Whittaker ved FHI. 

Foto: Illustrasjonsfoto: Getty Images

Tre av ti koronapasienter innlagt av annen hovedårsak enn covid-19

De to siste ukene av 2021 var 30 prosent av de innlagte med covid-19 innlagt av en annen hovedårsak enn koronasykdom.

Ifølge Folkehelseinstituttets ukesrapporter for uke 50 og 51, var tre av ti nye pasienter innlagt med koronasmitte innlagt av en annen hovedårsak enn covid-19; 29 prosent i uke 51 og 30 prosent i uke 52.

Andelen innlagte av andre årsaker har også vært ganske stabil i de siste ukerapportene, og variert fra én av tre til én av fire av det totale antallet.

Dette sammenfaller med erfaringer fra Statens Serum Institut, som presenterer tall som viser at hver fjerde koronapasient i Danmark var innlagt av andre årsaker i ukene før jul, skriver Medwatch.

Viktig for å skjønne belastningen

Dagens Medisin har spurt FHI om hvorfor disse tallene er viktig å telle med i ukerapporteringene.

Vi håper å ha kapasitet i nær fremtid til å kunne analysere litt dypere hva som ligger bak nedgangen i andelen. Robert Whittaker

– Det er først og fremst viktig for å skjønne belastningen av covid-19 pasienter ved sykehusene, fordi covid-19 pasienter innlagt av andre årsaker fremdeles krever flere ressurser enn SARS-CoV-2 negative pasienter når det gjelder smittevernutstyr, isolering og så videre, innleder Robert Whittaker, som er forsker ved Seksjon for luft, blod og seksuell smitte, Avdeling for smittevern og vaksine.

– For FHI er det også viktig fordi covid-19 som hovedårsak er en klinisk vurdering der det selvfølgelig finnes en gråsone - covid-19 kan være medvirkende årsak til innleggelsen hvis ikke hovedårsak - så å kunne følge med på, og analysere, både alle SARS-CoV-2 positive pasienter og kun de registrert med covid-19 som hovedårsak, forsterker vår overvåking og gir oss anledning til å utforske forskjeller mellom disse pasientene, og hvordan belastningen av covid-19 på sykehusene skiller seg fra forekomsten av alvorlig sykdom i befolkingen, fortsetter han.

– Hvilke andre årsaker er det snakk om?

– Det kan være mange forskjellige andre årsaker; kreftpasienter, brukket bein og så videre. Covid-19 som hovedårsak er en klinisk vurdering på hva som er feil med pasienten, men som sagt finnes det en gråsone.

Skal analyseres dypere

– Hva forteller det oss at andelen innlagte av andre årsaker enn covid-19 har vært stabil over lengre tid?

– Andelen har vært ganske stabil i det siste, men har variert i løpet av pandemien. Det var generelt litt høyere gjennom sommeren 2020, og holdt seg relativt stabilt på rundt 80 prosent gjennom vinteren og våren 2020/2021, sier han.

– Nå har andelen som regel vært under 80 prosent, og nå nærmere 70 prosent, siden flere uker tilbake. Vi håper å ha kapasitet i nær fremtid til å kunne analysere litt dypere hva som ligger bak nedgangen i andelen.

– Det kan gjenspeile at vi nå er i en periode med mer omfattende smittespredning i samfunnet enn tidligere i pandemien, spesielt blant aldersgrupper med veldig lav risiko for alvorlig sykdom, høy vaksinedekning som beskytter mot alvorlig sykdom, og i det siste en mer smittsom variant i omløp som det hittil virker å gi lavere risiko for alvorlig sykdom.

Powered by Labrador CMS