De som har hatt en mer alvorlig variant av viruset, er mer utsatt for senfølger. Her er et bilde av en intensivpasient på Ullevål sykehus vinteren 2022. Illustrasjonsfoto:

Forskningssjef om korona-senfølger: – En teori er at viruset har skadd et eller annet i kroppen

FHIs forskningssjef sier at én teori om senfølger av covid-19 er at viruset har skadd noe i kroppen. Studier er satt i gang for å undersøke flere teorier.

Publisert

Under årets smitteverndag onsdag, forteller FHIs forskningssjef Signe Flottorp at depresjon, angst og PTSD kan være senfølger av covid-19. Dette er bare noen av de 200 symptomene som er vanlig som senfølger.

– Hjernetåke, hjertebank og utmattelse er mest vanlig, sier Flottorp.

De som har hatt en mer alvorlig variant av viruset, er mer utsatt for senfølger. I tillegg er kvinner mer utsatt enn menn. Diabetes, overvekt og mentale lidelser gir også økt risiko.

Årsaker til senfølgene er fortsatt ikke avklart.

– Vi har flere hypoteser enn evidens. En teori er jo at viruset har skadd et eller annet i kroppen. Genetiske faktorer, organskader og autoimmunitet er også teorier man utforsker, sier Flottorp.

Andre mulige årsaker som blir nevnt, er persisterende virus, muskelfiberforstyrrelse og reaktivering av andre virus.

Det er foreløpig lite direkte forskningsbasert kunnskap om effektive tiltak for å behandle og rehabilitere senfølger etter covid-19. Det er flere studier på gang både i Norge og internasjonalt, forteller Flottorp.

Powered by Labrador CMS