RYGGDEKNING: –  Legene i Ringsaker opplevde å få støtte fra kommunen da krisen var et faktum, sier fastlege Tommy Andreassen.

Foto: Privat

Kommunen ga fastlegene korona-garanti

I Ringsaker kommune fikk alle de syv legekontorene garanti for hundre prosents inntekt under koronakrisen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.


I Ringsaker kommune, som har 27 fastlegehjemler, er det kun næringsdrivende leger, foruten en ALIS-stilling.

Kommunen sa at vi som storsamfunn må gi dere ryggdekning Tommy Andreassen

– Voldsom omlegging
Tommy Andreassen, som er fastlege ved Brumunddal legesenter og hovedtillitsvalgt for Legeforeningen, forteller at kommunen raskt kom på banen da koronakrisen traff Innlandet.

Vi så tidlig at Ringsaker, i likhet med en del andre kommuner i Innlandet, raskt ble eksponert for pandemien. Vi anbefalte da en todelt organisering av legetjenesten med oppdeling i vakt-lag: Halve kontoret jobbet digitalt, og den andre halvparten traff pasientene.

Når det først «smalt», ble tre av syv legekontor stengt og flere av både leger og øvrige ansatte gikk rett i karantene. Vi fikk da samlet sett en voldsom omlegging av drift, både organisering og kollegial fraværsdekning, sier Andreassen.

– Dramatiske rapporter
Man kan være uenig eller enig om normaltariffen, og om en organisering der inntjeningen er aktivitetsbasert, er riktig: Den fungerte i fredstid, men traff ikke godt i den nye virkeligheten.

– Flere av medlemmene rapporterer om dramatiske fall i inntjeningen de første ukene. Mange sa at de ikke så noen vei utenom permitteringer, og ved mange kontor gikk det også ut varsel om permittering.

Sammen med kommunen kom legene frem til at det absolutt ikke var ønskelig å rigge ned beredskapen i primærhelsetjenesten.

Vi hadde påviste covid-dødsfall, og mange smittende. Kommunen ønsket å opprettholde en best mulig primærhelsetjeneste, særlig med tanke på risikopasienter, forteller Andreassen.

100 prosents inntekt
Kommunen garanterte 100 prosents inntekt fra 1. april til 1.juli, under forutsetning om full beredskap i kommunen, og spesielt slik at svake pasientgrupper skulle bli ivaretatt.
Dermed har 27 fastleger vært i arbeid hele perioden, og ingen av de ansatte ble permittert.

– Kollegiet var tydelig: Vi tar den medisinske risikoen og ansvaret – men vi kan ikke bære den økonomiske risikoen samtidig. Vi skal lønne ansatte og forsvare driften. Kommunen sa at «dere er i frontlinjen, og vi som storsamfunn må gi dere ryggdekning».

Roser fastlegene
Kommunalsjef Sverre Rudsjord i Ringsaker roser et langvarig samarbeid med fastlegene.

Kommunen er blant annet utprøvingskommune for primærhelseteam, og er således en kommune som er litt «på», ifølge Rudsjord.

– At legene meldte om dramatisk inntektstap og permitteringer av helsesekretærer, var ikke rimelig. De er helsevesenets portnere og står fremst. Det var lett å få rådmann og ordfører med på dette, sier han.

– Nå vet vi ikke hvor mye dette vil koste kommunen, det blir etteroppgjør med staten her. Kommunen har for øvrig også gitt ytterligere en garanti, nemlig for praksiskompensasjon ved karantene, viser Rudsjord til.
Mandag legger forøvrig helseminister Bent Høie (H) frem Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024.

Powered by Labrador CMS