GODKJENT: Det immundempende legemiddelet anakinra (Kineret) er godkjent for behandling av en rekke inflammatoriske tilstander. Nå er legemiddelet autorisert til å behandle covid-19. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Interleukinhemmer godkjent for behandling av covid-19

EU-kommisjonen har godkjent interleukinhemmeren anakinra (Kineret) for behandling av covid-19-pasienter i risiko for å utvikle respirasjonssvikt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Legemiddelet anakinra (Kineret) er et immundempende legemiddel godkjent for behandling av en rekke inflammatoriske tilstander. Nå er legemiddelet autorisert til å behandle covid-19.

Legemiddelet er godkjent for behandling av voksne pasienter.

Anbefalt i desember
Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA anbefalte i desember å utvide indikasjonen for legemiddelet til å også omfatte behandling av covid-19 hos pasienter som krever ekstra oksygen og som er i fare for å utvikle alvorlig respirasjonssvikt, bestemt ut fra blodnivåer av proteinet suPAR, en såkalt inflammasjonsmarkør, på minst seks nanogram per milliliter.

EMA skriver at hos covid-19-pasienter anses legemiddelet å redusere betennelse som er assosiert med covid-19 og dermed redusere nedre luftveisskader, og å forhindre utvikling av alvorlig respirasjonssvikt.

Studiedata
Legemiddelmyndighetens anbefaling er basert på fase tre studien SAVE-MORE som inkluderte 606 sykehusinnlagte pasienter med moderat eller alvorlig covid-19 og som hadde suPAR-nivåer på minst seks nanogram per milliliter.

Pasientene fikk anakinra (Kineret) eller placebo ved injeksjon i tillegg til standard behandling. Standard behandling var for de fleste pasientene lav- eller høystrøms oksygen og kortikostereoidmedisinen deksametason, noen fikk også remdesivir.

Studien viste større klinisk symptomforbedringer hos pasienter som ble behandlet med legemiddelet i tillegg til standard behandling sammenlignet med placebo og standard behandling.

Legemiddelet reduserte risiko for forverring av tilstand til mer alvorlig sykdom eller død i løpet av den 28-dagers studieperioden sammenlignet med placebo. Det ble også funnet en økning av pasienter som ble helt friske og reduksjon i antall pasienter med forverring av tilstand til alvorlig respirasjonssvikt eller død.

Powered by Labrador CMS