ERFARINGER: Frem til nå har over 1900 sykehusansatte delt sine erfaringer med å jobbe på sykehus og prehospitale tjenester under pandemien.

Foto: Getty Images

Kartlegger stress og helseplager hos sykehuspersonell

Forskere ved NKVTS, har i samarbeid med fire av de største universitetssykehusene i Norge samlet inn data fra sykehuspersonell under de tre første smittebølgene i koronapandemien. Forskerne rekrutterer nå deltakere til en fjerde datainnsamling.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Helsepersonell er vår viktigste ressurs for å sikre effektiv kriserespons og god helsehjelp til alle. Likevel mangler vi kunnskap om hvordan sykehusene best mulig kan ivareta helsepersonell gjennom denne og kommende kriser, uttaler forsker og lege Synne Øien Stensland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i en pressemelding

Målet med studien er å undersøke hvordan sykehusene kan tilrettelegge best mulig slik at ansatte får gjort jobben sin på en trygg og god måte gjennom kriser, i tillegg til å vise hele bildet av hvordan det oppleves å jobbe på sykehus under covid-19 pandemien i Norge. 

Belastning
Sykehuspersonell som var involvert i behandling av covid-19-pasienter har økt risiko for arbeidsrelaterte belastninger, ifølge funn fra de tre første datainnsamlingene. 

– Det å bli smittet med covid-19 i den tidlige fasen av pandemien og å oppleve alvorlig covid-19-sykdom hos en nær kollega, familie eller venn var forbundet med økt risiko for PTSD og psykiske plager, sier Stensland.

Omtrent 20 prosent av deltakerne rapporterte betydelig angst eller depressive symptomer, mens  åtte prosent oppfylte tre eller fire PTSD-kriteriene.

Nært én av seks rapporterte symptomnivå tilsvarende utbrenthet, ifølge Stensland. 

Ønsker flere deltakere
Forskerne samler inn data ved hjelp av nettbaserte spørreskjemaer, hvor ansatte ved St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus er invitert til å delta.

– For å kunne få et mest mulig representativt bilde av arbeidssituasjonen under Covid-19-pandemien, er vi avhengig av at flest mulig sykehuspersonell deltar i studien, sier Stensland.

Stensland påpeker at et trygt og sikkert arbeidsmiljø er sentralt for at helsepersonell skal kunne gjøre jobben sin.

– Vi er avhengig av helsepersonells erfaringer for å få kunnskap om hvordan sykehusene kan ivareta helsepersonell på best mulig gjennom pandemien og fremtidige kriser.

Resultatene fra studien presenteres 28. februar. 

Powered by Labrador CMS